Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Julijonas Gronskis