Lietuvos vaikų šventumo garsas

MISIONIERIAI

Asmenų sąrašas

Prabilusi daiktų istorija

Prabilusi daiktų istorija

Autorius Alina Pavasarytė Šaltinis Laiškai bičiuliams, 2019 04 26   Tėvo Antano Saulaičio, SJ, daugiau nei pusšimtį metų kauptą kolekciją „Misijų stotelė“ skurdu būtų pristatyti vien tik kaip egzotiškų daiktų rinkinį.

2019-04-26
Vienuolynų kelias Lietuvoje. Saleziečių vienuolis ir misionierius – kunigas Hermanas Šulcas

Vienuolynų kelias Lietuvoje. Saleziečių vienuolis ir misionierius – kunigas Hermanas Šulcas

Šaltinis LRT.lt, laida "Vienuolynų kelias Lietuvoje", 2019 03 10   Laida apie saleziečių vienuolį ir misionierių Ruandoje kunigą Hermaną Šulcą.

2019-03-10
Jėzuitas misionierius, pamokslais „virindavęs“ kraują

Jėzuitas misionierius, pamokslais „virindavęs“ kraują

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2019 01 23   Jėzuitų misijos Lietuvoje 450-ųjų metų proga prasminga prisiminti t. Joną Bružiką (1897–1973), pirmąjį jėzuitą iš Nepriklausomos Lietuvos, kuris misionieriumi buvo trijuose pasaulio žemynuose.

2019-01-23
Popiežius palaimino Amazonijos laivo – ligoninės projektą

Popiežius palaimino Amazonijos laivo – ligoninės projektą

Šaltinis Vatican News, 2018 11 18   Pranciškonas, Obidos vyskupas Bernardo Bahlmann, privačioje audiencijoje pirmadienį pristatė popiežiui Pranciškui laivo – ligoninės „Popiežius Pranciškus“ projektą. Laivas-poliklinika, 1963 m.

2018-11-18
Vargdienių seserų misija Rytų Sibire

Vargdienių seserų misija Rytų Sibire

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2018 11 17     „Visų pirma terodo didžiausio dėmesio bei uolumo toms šalims, kur Bažnyčios būklė yra sunkiausia, kur ji labiausiai varžoma piktais įstatymais, kur vienuolijos

2018-11-17
Lietuvis kun. Julijonas Gronskis – sovietinio Sibiro apaštalinis administratorius

Lietuvis kun. Julijonas Gronskis – sovietinio Sibiro apaštalinis administratorius

Autorius Dmitrijus Panto  Šaltinis bernardinai.lt, 2018 09 13 Iki š. m. spalio 1 d. sostinės Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje veikia paroda, skirta palaimintojo vyskupo kankinio Teofiliaus gyvenimui. Vasaros pradžioje labiausiai

2018-09-13
Dievo tarnas Andrius Rudamina

Dievo tarnas Andrius Rudamina

Autorius Vanda Ibianska Šaltinis Artuma, 2018 m. kovo mėn.   Lietuviai gali pagrįstai didžiuotis savo tautiečiu, ypatingu žmogumi – Andriumi Rudamina. Gaila, kad įstrigusi jo beatifikacijos byla (vis dėl mūsų aplaidumo),

2018-03-03
Pietų Indijoje atidengta atminimo lenta lietuvių kilmės vyskupui Mykolui Šostakui

Pietų Indijoje atidengta atminimo lenta lietuvių kilmės vyskupui Mykolui Šostakui

Šaltinis bernardinai.lt, 2016 11 21   Sekmadienį, lapkričio 20 dieną, Indijos pietuose atidengta paminklinė lenta lietuvių kilmės vyskupui Mykolui Šostakui. Balto marmuro plokštė su lotynišku įrašu atgulė dailioje neogotikinėje Verapolio katedroje,

2016-11-21
Gedulo ir vilties dienai: Sibiro apaštalai

Gedulo ir vilties dienai: Sibiro apaštalai

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2016 06 14   Minėdami 75-sias pirmojo lietuvių trėmimo į Sibirą metines, siūlome prisiliesti prie gyvų mūsų tautiečių istorijų, liudijančių žmogiškos sielos triumfą pačiomis baisiausiomis sąlygomis.  Per

2016-06-14
Pamokslais atvertęs nusidėjėlius

Pamokslais atvertęs nusidėjėlius

Šaltinis Katalikas, Nr. 21 (240), 2015 11 06   Kun. Pijus Andziulis MIC. Gimė 1870 m. balandžio 14 dieną Smalinyčios km., Paežerių vlsč., Vilkaviškio apskr. Lankė Paežerių pradinę mokyklą, o

2015-11-06
Apaštalavęs Vidurinės Azijos ir Sibiro platybėse

Apaštalavęs Vidurinės Azijos ir Sibiro platybėse

Šaltinis Katalikas, Nr. 21 (240), 2015 11 06     Kun. Albinas Dumbliauskas SJ. Gimė 1925 vasario 10 d. Rumbonyse (Alytaus r.). Jo vaikystė prabėgo Kriaunų parapijoje. Mokėsi Alytaus gimnazijoje ir

2015-11-06
Įamžintas kraštiečio kunigo, misionieriaus, švietėjo atminimas

Įamžintas kraštiečio kunigo, misionieriaus, švietėjo atminimas

Autorius Rita Pauliukaitienė Šaltinis XXI amžius, Nr. 38 (2158), 2015 10 16   Šiemet, minint Pašvęstojo gyvenimo metus, atkreiptas ypatingas dėmesys į vienuolinį gyvenimą pasirinkusius asmenis, jų indėlį į dvasinį, kultūrinį, socialinį

2015-09-16
Indijoje pagerbtas Andrius Rudamina SJ

Indijoje pagerbtas Andrius Rudamina SJ

Šaltinis Lietuvos Respublikos ambasados Indijoje informacija, 2015 08 24   Istoriniame Goa valstijos mieste, šalia didžiausios Indijos katedros, atidengtas paminklinis akmuo Andriui Rudaminai – pirmajam lietuviui, išsilaipinusiam Indijoje. Ceremonija surengta sekmadienį,

2015-08-24
Indijoje atidengtas paminklas A. Rudaminai

Indijoje atidengtas paminklas A. Rudaminai

Autorius Greta Klimkaitė Šaltinis bernardinai.lt, 2015 08 23   Indijoje, Goa mieste, atidengtas paminklinis akmuo pirmajam lietuviui, išsilaipinusiam Indijoje, – Andriui Rudaminai. Ceremonija simboliškai pažymėtos 390-osios jo išsilaipinimo Indijoje metinės. Pirmasis Indijoje

2015-08-23
Apie lietuvius Sibire, Katalikų Bažnyčią Rusijoje ir nacionalizmą

Apie lietuvius Sibire, Katalikų Bažnyčią Rusijoje ir nacionalizmą

Autorius Dalia Žemaitytė Šaltinis bernardinai.lt, 2015 06 15   Lietuvių kilmės dvasininkas, klebonaujantis Krasnoziorskaja (liet. k. – „Gražiųjų grūdų“) parapijoje Novosibirsko srityje, Sibire. Prieš porą metų – Popiežiškojo Grigaliaus universiteto studentas, gilinęsis

2015-06-15
Kazys Jurgis Bėkšta: mylėti ir pažinti kiekvieną žmogų

Kazys Jurgis Bėkšta: mylėti ir pažinti kiekvieną žmogų

Šaltinis Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2015 05 22   Kazys Jurgis Bėkšta (portug. Casimiro Beksta) gimė 1924 m. gegužės 22 d. Klaipėdoje. Bėkšta – kunigas salezietis, misionierius, etnografas. 1944 m.

2015-05-22
Kun. Antanas Staniukynas, Šv. Kazimiero seserų vienuolyno steigėjas

Kun. Antanas Staniukynas, Šv. Kazimiero seserų vienuolyno steigėjas

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2015 04 28   Sukanka 150 metų, kai 1865-aisiais Krosnos valsčiaus Saltininkų kaime gimė kun. dr. Antanas Staniukynas, Šv. Kazimiero seserų vienuolijos steigėjas ir pirmas jos dvasios

2015-04-28
Trijuose žemynuose tarnavęs t. Jonas Bružikas SJ

Trijuose žemynuose tarnavęs t. Jonas Bružikas SJ

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2014 08 04   Sukanka 200 metų, kai 1814 m. rugpjūčio 7 d. popiežius Pijus VII Jėzaus Draugiją atkūrė visoje Bažnyčioje. Ta proga prasminga prisiminti t. Joną

2014-08-04
Kun. Antanas Šeškevičius SJ: „Kad mano kančios ką nors išdaigintų“

Kun. Antanas Šeškevičius SJ: „Kad mano kančios ką nors išdaigintų“

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2014 06 11       Sukako 100 m., kai 1914 m. balandžio 4 d. Sindriūnų kaime, Pasvalio r., gimė kunigas jėzuitas Antanas Šeškevičius, vienas iš labiausiai

2014-06-11
Lietuvės misionierės sesers Ksaveros šimtmečiui

Lietuvės misionierės sesers Ksaveros šimtmečiui

Autorius Aleksandras Guobys Šaltinis bernardinai.lt, 2013 11 01   Sesuo Ksavera priklausė Švenčiausiosios Širdies pranciškonių misionierių kongregacijai, kuri buvo įkurta 1861 m. Šiaurės Italijoj ir yra plačiai paplitusi daugelyje pasaulio šalių, tame

2013-11-01