Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Pamokslais atvertęs nusidėjėlius
Kun. Pijus Andziulis MIC

Pamokslais atvertęs nusidėjėlius

Šaltinis Katalikas, Nr. 21 (240), 2015 11 06