Lietuvos vaikų šventumo garsas

Kun. Jonas Levickis SJ
Read more about the article Jonas Levickis SJ
Taip ano meto žemėlapiuose misionieriai vaizdavo Kiniją. „Laiškai bičiuliams“ iliustracija

Jonas Levickis SJ

Autorius dr. Liudas Jovaiša Šaltinis Laiškai bičiuliams, 2019 05 03   Palenkėje gimęs, Vilniuje, Poznanėje ir Krokuvoje mokęsis Jonas (Ignacas) Levickis (apie…