Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Paulius Rabikauskas “Vilniaus akademija ir Lietuvos jėzuitai”. Vilnius, 2002
Knygos "Vilniaus akademija ir Lietuvos jėzuitai" viršelis

Paulius Rabikauskas “Vilniaus akademija ir Lietuvos jėzuitai”. Vilnius, 2002

Autorius prof. kun. Paulius Rabikauskas SJ
Šaltinis Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, 2002

 

Europinio garso istoriko, Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Romoje vicerektoriaus, Bažnyčios istorijos fakulteto ilgamečio dekano rinktinių studijų tomas „Vilniaus Akademija ir Lietuvos jėzuitai“ apima Vilniaus jėzuitų akademijos-universiteto istorijos tyrimus.
Universiteto steigimo ir plėtimosi, mokslo pažangos ir įtakos šalies kultūriniam gyvenimui, rektorių istorijos ir kt. klausimai svarstomi su neprilygstama erudicija, puikiu europinio konteksto ir šaltinių išmanymu. Jėzuitų istorija ne tik Vilniuje ar Kaune, bet ir menkame Pašiaušės kaime aptariama plačiame religinio, kultūrinio, politinio gyvenimo kontekste.
Paulius Rabikauskas SJ (1920-1998) – europinio garso istorikas, Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Romoje vicerektorius, Bažnyčios istorijos fakulteto ilgametis dekanas, Vilniaus Universiteto garbės daktaras, aktyvus LKMA narys.