Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Susitiko su knygos autore
Ses. Marija Aldona Kezytė ACJ, Romo Petro ŠAULIO asmeninio archyvo nuotrauka

Susitiko su knygos autore

Autorius Vytautas Bagdonas
Šaltinis XXI amžius, 2004 05 26

 

Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos klebono kun. Bronislovo Gimžausko ir nevyriausybinės organizacijos „SOS-Vepriuose“ vadovo Romo Petro Šaulio kvietimu Veprių miestelyje lankėsi ir su visuomene susitiko knygos „Esame nenaudingi tarnai…“ autorė vienuolė Aldona Eugenija Kezytė, ACJ, lydima ukmergiškės „Caritas“ organizacijos vadovės Salomėjos Jasiūnienės.

Į susitikimą, vykusį Veprių seniūnijos salėje, po šv. Mišių bažnyčioje susirinko gausus būrys vepriškių. Viešnia papasakojo apie autobiografinės knygos „Esame nenaudingi tarnai…“ kūrimą. Knyga išleista 25 tūkstančių egzempliorių tiražu, dalis kurio pasirodė anglų kalba, nes to pageidavo užsienyje gyvenantys lietuviai.

Autobiografiniame kūrinyje atskleidžiamas autorės kelias į misionierystę, sunkūs pirmieji misionierės pedagogės žingsniai KGB sekimo sąlygomis, įtemptas pasiaukojamas darbas puoselėjant Dievo žodį Gruzijoje ir Armėnijoje. Skaitytojai A.E.Kezytės, ACJ, knygoje „Esame nenaudingi tarnai…“ suranda gyvosios Evangelijos skleidimo vaizdus, krikščioniškojo gyvenimo pamokas, kartu su autore išgyvena pavojus ir pajunta nepaprastą dieviškąją Apvaizdą… Ne vienas vepriškis jau buvo skaitęs šią knygą, kiti ją įsigijo renginio metu ir džiaugėsi gavę autorės autografą.

Sesuo Aldona Eugenija susirinkusiesiems papasakojo ir apie savo viešnagę Australijoje, susitikimus su lietuvių bendruomene Sidnėjuje, Melburne, Adelaidėje ir kitur, kur vyko jos knygos pristatymai. Veprių krašto žmonėms taip pat buvo labai džiugu išgirsti apie tai, kad Australijos lietuviams ji nuvežė ir įteikė visuomeninės organizacijos „SOS – Vepriuose“ prašymus paremti vepriečių projektą „Veprių sakralumas“ dėl Veprių bažnyčios bokšto – varpinės atstatymo, taip pat ir dėl naujų varpų įrengimo akcijos.

1944 m. liepos 26 d. besitraukdami vokiečiai susprogdino bažnyčios bokštą, kuriame buvo įsitvirtinę raudonarmiečiai. Bokštas sugriuvo, sudužo du varpai, išlieti 1681 ir 1777 metais. Visuomeninė organizacija „SOS – Vepriuose“, vadovaujama R.P.Šaulio, jau kuris laikas stengiasi atkurti Veprių sakralinį palikimą ir ieško geros valios rėmėjų iš Lietuvos bei užsienio šalių, kurie prisidėtų prie bažnyčios bokšto atstatymo ir naujų varpų gavimo. Kaip „XXI amžiui“ pasakojo vepriškis R.P.Šaulys, ta tema jau pasirodė rašiniai išeivijos spaudoje, ne vienas geros valios žmogus, vykstantis į užsienį, nuvežė vepriškių prašymus tautiečiams. Neatsisakė pagelbėti ir vienuolė A.G.Kezytė, ACJ, šį pavasarį vykusi į Australiją. Už tai R.P. Šaulys ir kiti vepriškiai jai nuoširdžiai padėkojo. Viešnagės Vepriuose metu sesuo Aldona Eugenija apžiūrėjo miestelio įžymybes bei R.P.Šaulio meninės fotografijos parodą, veikiančią Veprių ambulatorijoje.

Vepriai, Ukmergės rajonas