Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Antanas Kučas “Kunigas Antanas Staniukynas” Lietuvių katalikų mokslo akademija, Roma, 1965

Antanas Kučas “Kunigas Antanas Staniukynas” Lietuvių katalikų mokslo akademija, Roma, 1965

Autorius Antanas Kučas
Šaltinis Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1965

 

Serijos “Negęstantieji žiburiai” tęsinys tremtyje (išeivijoje), kur prof. dr. Antanas Kučas pristato monografiją apie kultūrininką kun. dr. Antaną Staniukyną jo 100 metų nuo gimimo proga. Įvadinį žodį parašė ir vysk. Vincentas Brizgys.


Antanas Kučas. Kunigas Antanas Stasiukynas. Lietuvių katalikų mokslo akademija, Roma, 1965