Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Popiežius palaimino Amazonijos laivo – ligoninės projektą
Popiežiaus audiencija Obidos vyskupui Bernardo Bahlmannui

Popiežius palaimino Amazonijos laivo – ligoninės projektą

Šaltinis Vatican News, 2018 11 18

 

Pranciškonas, Obidos vyskupas Bernardo Bahlmann, privačioje audiencijoje pirmadienį pristatė popiežiui Pranciškui laivo – ligoninės „Popiežius Pranciškus“ projektą.

Laivas-poliklinika, 1963 m. Nuotrauka iš knygos „Lietuvių misijos Amazonėje“
Šiaurinės Brazilijos Para valstijos vyskupas ir jį lydintys tėvai pranciškonai popiežiui parodė laivo – ligoninės modelį ir projekto video pristatymą.

Vokiečių kilmės Brazilijos vyskupas pripažino, jog projektas ambicingas: laivas – ligoninė maždaug tūkstančio kilometrų ruože teiks medicinos paslaugas keliems tūkstančiams paupio bendruomenių dvylikoje apskričių, aptarnaus nemažiau kaip 700 000 žmonių.

Audiencijos pabaigoje popiežius įrašė video sveikinimą Amazonijos gyventojams,„Nuoširdžiai, visa širdimi, sveikinu visas Amazonijos tautas ir visus gyventojus. Su ypatinga meile sveikinu visus, kurie rūpinatės dėl savo krašto, jį mylite, mylite aplinką ir Dievą. Ženkite pirmyn! Sveikinu visus, dirbančius dėl laivo – ligoninės, kuri teiks tiek daug gero […]. Meldžiuosi už jus ir prašau melstis už mane. Viešpats telaimina jus!“ – pasakė video žinioje popiežius Pranciškus ir suteikė palaiminimą.

Projektas Brazilijoje laivas–ligoninė „Popiežius Pranciškus“ primena garsaus lietuvio misionieriaus kun. Aleksandro Bendoraičio ne vieną dešimtmetį Amazonijoje vykdytas gydymo, slaugymo ir ugdymo misijas, viena kurių buvo jo pradėta plaukiojanti poliklinika „Lituania“. Kun. Bendoraitis, kurį čiabuviai vadindavo „Padre medico“ (Tėvas gydytojas) su bendradarbiais lietuviais misionieriais laive gydė Amazonijos paupio gyventojus.

Tarp kunigo Aleksandro Bendoraičio bendradarbių įvairiose Amazonijos vietovėse Brazilijoje ir Bolivijoje buvo misionieriai kun. Kazys Jurgis Bėkšta, vienuolė sesuo Ksavera Emilija Šakėnaitė, daktaras Vytas Kiaušas ir sesuo Liucija Maziliauskaitė. Pasak jėzuito t. Antano Saulaičio „norint aprašyti lietuvių misionierių  veiklą“, reikėtų plačios studijos ir daugybės tomų. Jų gyvenimas ir darbas yra Lietuvos ir Lietuvos Bažnyčios istorijos dalis“.

Lapkričio 22 dieną sukanka kun. Aleksandro Bendoraičio mirties dvidešimtosios metinės. Jis mirė Guyaramerin, mažame Amazonijos miestelyje Bolivijoje 1998 metais.