Lietuvos vaikų šventumo garsas

Pagerbtas kunigas, gelbėjęs žydus

Autorius Loreta Ripskytė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2021 10 07     Spalio 1-ąją pagerbtas Antrojo Pasaulinio karo metu Žagarėje (Joniškio rajonas) dirbęs…

Barborai Žagarietei skirtas paminklas ir filmas

Autorius Loreta Ripskytė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2017 05 30       Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) tris die­nas, ge­gu­žės 24–26 die­no­mis, mi­nė­ti Die­vo…

Dailininkės paveikslai vietą rado bažnyčioje

Autorius Loreta Ripskytė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2017 04 12   Penk­ta­die­nį Se­no­sios Ža­ga­rės (Jo­niš­kio r.) šven­to­vę, vie­ti­nių ir pi­lig­ri­mų va­di­na­mą Bar­bo­ros baž­ny­tė­le,…

Žagarės ir Pasaulio teisuoliai

Autorius Loreta Ripskytė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2013 03 19   Už žydų gelbėjimą Pamedsaulio teisuolių vardai ir aliai po mirties paskirti žagariečiams…

Ar statyti paminklą Barborai Žagarietei?

Autorius Loreta Ripskytė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2011 08 04     APKLAUSA Archeologas, humanitarinių mokslų daktaras Ernestas VASILIAUSKAS siūlo Žagarės miesto aikštėje,…