Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Prieš 50 metų – žygis į „nuvalytą“ Kryžių kalną
Po 1973 metų gegužės 19 d. žygio žmonės išdrąsėjo – kryžius nešė ir dienos metu. Kryžių neša kunigas Mocius. Nuotraukos data neišliko. Janinos Žibėnienės archyvo nuotr.

Prieš 50 metų – žygis į „nuvalytą“ Kryžių kalną

Autorius Rita Žadeikytė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2023 05 17   Lygiai prieš 50 metų, 1973 metų gegužės 19-osios vėlų vakarą, devyniolika maldininkų,…

Read more about the article Pokalbis apie Esimą
Ra­šy­to­ja, žur­na­lis­tė Vi­ta Mor­kū­nie­nė iš­lei­do penk­tą­ją kny­gą, o iš jų jau ant­ro­ji – apie Tė­vą Sta­nis­lo­vą. Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Pokalbis apie Esimą

Autorius Rita Žadeikytė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2019 02 04     Tre­čia­die­nio va­ka­rą Šiau­lių „Laip­tų" ga­le­ri­jo­je žur­na­lis­tė, ra­šy­to­ja Vi­ta Mor­kū­nie­nė pri­sta­tė…

Read more about the article Tikėjimo kankinių istorijos keliamos iš užmaršties
Kur­šė­nų baž­ny­čia, ku­rią, su­de­gus me­di­nei Kur­šė­nų baž­ny­čiai, at­sta­tė ka­nau­nin­kas Vac­lo­vas Damb­raus­kas.

Tikėjimo kankinių istorijos keliamos iš užmaršties

Autorius Rita Žadeikytė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2018 01 05   Ti­kė­ji­mo kan­ki­nių is­to­ri­jos ke­lia­mos iš už­marš­ties Šiau­lių vys­ku­pi­jos ini­cia­ty­va pra­dė­ta rink­ti,…