Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Malda prie Šventojo Jono Pauliaus II relikvijos
Kur­tu­vė­nų šv. apaš­ta­lo Jo­kū­bo baž­ny­čio­je.

Malda prie Šventojo Jono Pauliaus II relikvijos

Autorius Rita Žadeikytė, žurnalistė, Šv. Kazimiero ordino Šiaulių apskrities komtūrijos vicekomtūrė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2023 11 07   Minint Visų Šventųjų dieną…

Read more about the article Prieš 50 metų – žygis į „nuvalytą“ Kryžių kalną
Po 1973 metų gegužės 19 d. žygio žmonės išdrąsėjo – kryžius nešė ir dienos metu. Kryžių neša kunigas Mocius. Nuotraukos data neišliko. Janinos Žibėnienės archyvo nuotr.

Prieš 50 metų – žygis į „nuvalytą“ Kryžių kalną

Autorius Rita Žadeikytė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2023 05 17   Lygiai prieš 50 metų, 1973 metų gegužės 19-osios vėlų vakarą, devyniolika maldininkų,…

Read more about the article Pokalbis apie Esimą
Ra­šy­to­ja, žur­na­lis­tė Vi­ta Mor­kū­nie­nė iš­lei­do penk­tą­ją kny­gą, o iš jų jau ant­ro­ji – apie Tė­vą Sta­nis­lo­vą. Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Pokalbis apie Esimą

Autorius Rita Žadeikytė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2019 02 04     Tre­čia­die­nio va­ka­rą Šiau­lių „Laip­tų" ga­le­ri­jo­je žur­na­lis­tė, ra­šy­to­ja Vi­ta Mor­kū­nie­nė pri­sta­tė…

Read more about the article Tikėjimo kankinių istorijos keliamos iš užmaršties
Kur­šė­nų baž­ny­čia, ku­rią, su­de­gus me­di­nei Kur­šė­nų baž­ny­čiai, at­sta­tė ka­nau­nin­kas Vac­lo­vas Damb­raus­kas.

Tikėjimo kankinių istorijos keliamos iš užmaršties

Autorius Rita Žadeikytė Šaltinis Šiaulių kraštas, 2018 01 05   Ti­kė­ji­mo kan­ki­nių is­to­ri­jos ke­lia­mos iš už­marš­ties Šiau­lių vys­ku­pi­jos ini­cia­ty­va pra­dė­ta rink­ti,…