Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing KURŠĖNŲ DVARE – ŽURNALISTĖS, RAŠYTOJOS VITOS MORKŪNIENĖS KŪRYBOS VAKARAS IR FOTOGRAFIJŲ PARODA
Ra­šy­to­ja, žur­na­lis­tė Vi­ta Mor­kū­nie­nė iš­lei­do penk­tą­ją kny­gą, o iš jų jau ant­ro­ji – apie Tė­vą Sta­nis­lo­vą. Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

KURŠĖNŲ DVARE – ŽURNALISTĖS, RAŠYTOJOS VITOS MORKŪNIENĖS KŪRYBOS VAKARAS IR FOTOGRAFIJŲ PARODA

Autorius Rita Žadeikytė
Šaltinis siauliuraj.lt, 2022 03 31