Lietuvos vaikų šventumo garsas

Pal. arkivysk. Jurgis Matulaitis MIC

1898 m. įšventintas į kunigus ir paskui baigęs studijas Fribūre, Jurgis Matulaitis (1871–1927) profesoriavo Kelcų seminarijoje Lenkijoje, vėliau – Peterburgo dvasinėje akademijoje, ten pradėjo dėstyti krikščionišką socialinį mokymą. Pajutęs potraukį vienuoliniam gyvenimui, tapo marijonų vienuoliu ir atnaujino šią vienuoliją, taip pat įsteigė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų ir Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių seserų kongregacijas. 1918 m. buvo paskirtas Vilniaus vyskupu. Eidamas šias pareigas, susidūrė su stipriu lietuvių ir lenkų tarpusavio priešiškumu. Taikos skelbėjas pal. Jurgis Matulaitis yra parašęs tokius žodžius: „Aš gimiau Lietuvoje… Beveik visą savo gyvenimą dirbau Lenkijoje, ir dirbau sąžiningai ir negailėdamas jėgų.“ Iš tiesų jis triūsė iki išsekimo. 1925 m. Jurgis Matulaitis atsistatydino, bet Pijus XI, kuris vertino „tą tikrai šventą vyrą“, tuoj pat jį paskyrė tituliniu arkivyskupu bei apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvai. Jurgis Matulaitis stengėsi atkurti gerus lenkų ir lietuvių santykius, įgyvendino Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimą, ruošė Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordatą. 1927 m. netikėtai mirė, sulaukęs 55 metų. 1987 m. popiežius Jonas Paulius II paskelbė jį palaimintuoju.

Read more about the article Pal. J. Matulaitis – iš arčiau. Bendražygių atsiminimai
Pal. Jurgis Matulaitis (viduryje) stebi sporto varžybas, 1926 m. Trakų istorijos muziejaus nuotrauka.

Pal. J. Matulaitis – iš arčiau. Bendražygių atsiminimai

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2020 01 27   Sausio  27-ąją – palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo Dangui dieną – iš artimai bendravusių…

Trys pal. Jurgio Matulaičio raktai į šventumą

Autorius Vysk. Algirdas Jurevičius Šaltinis bernardinai.lt, 2019 07 15   Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus homilija pagrindinę palaimintojo vysk. Jurgio…

Read more about the article Arkivyskupo Jurgio Matulaičio portretas
Pal. Jurgis Matulaitis (viduryje) stebi sporto varžybas, 1926 m. Trakų istorijos muziejaus nuotrauka.

Arkivyskupo Jurgio Matulaičio portretas

Autorius Genovaitė Gustaitė  Šaltinis bernardinai.lt, 2019 01 27   „Nustojome didžiausio žmogaus, kurį mūsų tauta kada nors yra turėjusi […]“.…

Read more about the article 1987-ųjų birželis: Palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos iškilmės
Vargdienių seserys Šv. Tėvui dovanoja palaimintojo Jurgio Matulaičio biustą. Kardinolo V. Sladkevičiaus muziejaus archyvo nuotr.

1987-ųjų birželis: Palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos iškilmės

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2017 07 14   Per palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacijos 30-ąsias metines prasminga žvilgtelėti į netolimą istorinį…

Read more about the article Mūsų palaimintieji: Jurgis Matulaitis apie šventumą
Pal. Jurgis Matulaitis (viduryje) stebi sporto varžybas, 1926 m. Trakų istorijos muziejaus nuotrauka.

Mūsų palaimintieji: Jurgis Matulaitis apie šventumą

Autorius Viktorija Plečkaitytė MVS Šaltinis bernardinai.lt, 2017 06 18   Dievo dovanų metas Atrodo, šiomis savaitėmis gyvename ypatingą laiką – tikrą dovanų…