Lietuvos vaikų šventumo garsas

Pal. arkivysk. Jurgis Matulaitis MIC

1898 m. įšventintas į kunigus ir paskui baigęs studijas Fribūre, Jurgis Matulaitis (1871–1927) profesoriavo Kelcų seminarijoje Lenkijoje, vėliau – Peterburgo dvasinėje akademijoje, ten pradėjo dėstyti krikščionišką socialinį mokymą. Pajutęs potraukį vienuoliniam gyvenimui, tapo marijonų vienuoliu ir atnaujino šią vienuoliją, taip pat įsteigė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų ir Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių seserų kongregacijas. 1918 m. buvo paskirtas Vilniaus vyskupu. Eidamas šias pareigas, susidūrė su stipriu lietuvių ir lenkų tarpusavio priešiškumu. Taikos skelbėjas pal. Jurgis Matulaitis yra parašęs tokius žodžius: „Aš gimiau Lietuvoje… Beveik visą savo gyvenimą dirbau Lenkijoje, ir dirbau sąžiningai ir negailėdamas jėgų.“ Iš tiesų jis triūsė iki išsekimo. 1925 m. Jurgis Matulaitis atsistatydino, bet Pijus XI, kuris vertino „tą tikrai šventą vyrą“, tuoj pat jį paskyrė tituliniu arkivyskupu bei apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvai. Jurgis Matulaitis stengėsi atkurti gerus lenkų ir lietuvių santykius, įgyvendino Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimą, ruošė Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordatą. 1927 m. netikėtai mirė, sulaukęs 55 metų. 1987 m. popiežius Jonas Paulius II paskelbė jį palaimintuoju.

Read more about the article Arkivyskupo Jurgio Matulaičio portretas
Pal. Jurgis Matulaitis (viduryje) stebi sporto varžybas, 1926 m. Trakų istorijos muziejaus nuotrauka.

Arkivyskupo Jurgio Matulaičio portretas

Autorius Genovaitė Gustaitė  Šaltinis bernardinai.lt, 2019 01 27   „Nustojome didžiausio žmogaus, kurį mūsų tauta kada nors yra turėjusi […]“.…

Read more about the article Kas vyskupavo Vilniuje prieš pal. J. Matulaitį
Vilnius, XX a. pradžia. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus nuotrauka

Kas vyskupavo Vilniuje prieš pal. J. Matulaitį

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2018 11 29   1918 m. gruodžio 1 d. sukanka 100 metų, kai Kauno katedroje konsekruotas Vilniaus vyskupu nominuotas Jurgis…

Read more about the article Du bendražygiai, ištikimi Dievui ir tėvynei
Kun. J. Tumas- Vaižgantas ir Vilniaus vyskupas J. Matulaitis.

Du bendražygiai, ištikimi Dievui ir tėvynei

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2018 04 27   Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio minėjimo ir pal. Jurgio Matulaičio metų panoramoje ryškus 1918 m.…

Read more about the article 1987-ųjų birželis: Palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos iškilmės
Vargdienių seserys Šv. Tėvui dovanoja palaimintojo Jurgio Matulaičio biustą. Kardinolo V. Sladkevičiaus muziejaus archyvo nuotr.

1987-ųjų birželis: Palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos iškilmės

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2017 07 14   Per palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacijos 30-ąsias metines prasminga žvilgtelėti į netolimą istorinį…

Read more about the article Mūsų palaimintieji: Jurgis Matulaitis apie šventumą
Pal. Jurgis Matulaitis (viduryje) stebi sporto varžybas, 1926 m. Trakų istorijos muziejaus nuotrauka.

Mūsų palaimintieji: Jurgis Matulaitis apie šventumą

Autorius Viktorija Plečkaitytė MVS Šaltinis bernardinai.lt, 2017 06 18   Dievo dovanų metas Atrodo, šiomis savaitėmis gyvename ypatingą laiką – tikrą dovanų…

Read more about the article Palaimint. Jurgio Matulaičio mirties 90-mečiui: „Jis mirė in odore sanctitatis“
Laidotuvėse dalyvauja prezidentai A. Smetona, Seimo pirmininkas A. Stulginskis, ministras pirmininkas A. Voldemaras, L. Bistras, gen. J. Bulota, K. Skučas, A. Merkys, S.Šilingas, J. Aleksa ir kiti aukšti pareigūnai. Nuotrauka iš S. Sajausko albumo „Marijampolė. Palaimintasis Jurgis Matulaitis“

Palaimint. Jurgio Matulaičio mirties 90-mečiui: „Jis mirė in odore sanctitatis“

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis Bernardinai.lt, 2017 01 27   Sukanka 90 metų, kai 1927 m. sausio 27-osios rytą, gaudžiant Kauno…

1987-ieji Romoje ir Marijampolėje

Šaltinis bernardinai.lt, 2015 07 12   Beatifikacijos iškilmės Romoje Arkiv. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju iškilmės įvyko Romoje, Šv. Petro bazilikoje, 1987…