Lietuvos vaikų šventumo garsas

Pal. arkivysk. Jurgis Matulaitis MIC

1898 m. įšventintas į kunigus ir paskui baigęs studijas Fribūre, Jurgis Matulaitis (1871–1927) profesoriavo Kelcų seminarijoje Lenkijoje, vėliau – Peterburgo dvasinėje akademijoje, ten pradėjo dėstyti krikščionišką socialinį mokymą. Pajutęs potraukį vienuoliniam gyvenimui, tapo marijonų vienuoliu ir atnaujino šią vienuoliją, taip pat įsteigė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų ir Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių seserų kongregacijas. 1918 m. buvo paskirtas Vilniaus vyskupu. Eidamas šias pareigas, susidūrė su stipriu lietuvių ir lenkų tarpusavio priešiškumu. Taikos skelbėjas pal. Jurgis Matulaitis yra parašęs tokius žodžius: „Aš gimiau Lietuvoje… Beveik visą savo gyvenimą dirbau Lenkijoje, ir dirbau sąžiningai ir negailėdamas jėgų.“ Iš tiesų jis triūsė iki išsekimo. 1925 m. Jurgis Matulaitis atsistatydino, bet Pijus XI, kuris vertino „tą tikrai šventą vyrą“, tuoj pat jį paskyrė tituliniu arkivyskupu bei apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvai. Jurgis Matulaitis stengėsi atkurti gerus lenkų ir lietuvių santykius, įgyvendino Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimą, ruošė Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordatą. 1927 m. netikėtai mirė, sulaukęs 55 metų. 1987 m. popiežius Jonas Paulius II paskelbė jį palaimintuoju.

1987-ieji Romoje ir Marijampolėje

Šaltinis bernardinai.lt, 2015 07 12   Beatifikacijos iškilmės Romoje Arkiv. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju iškilmės įvyko Romoje, Šv. Petro bazilikoje, 1987…

Ar kaltas lietuvių santūrumas?

Autorius Kun. Marius Talutis Šaltinis punskas.pl, 2015 04 17   Sigitas Birgelis: Kodėl tiek mažai mūsų tautiečių Katalikų Bažnyčia yra iškėlusi į…

Read more about the article „[…] VELIONIS Į ŽYDUS ŽIŪRĖJO LABAI PALANKIAI“
Lietuvos Respublikos ambasadorius Izraelyje Darius Degutis rankose laiko palaimintajam Jurgiui Matulaičiui skirtą koliažią iš JAV senatoriaus Džono Makeino kalbos, J. Matulaičio portreto ir nekrologo dienraštyje „Di jidiše štime“ Lietuvos Respublikos ambasados Izraelyje nuotrauka

„[…] VELIONIS Į ŽYDUS ŽIŪRĖJO LABAI PALANKIAI“

Autorius Genovaitė Gustaitė Šaltinis Mokslo Lietuva, 2013 06 11   Antraštė paimta iš nekrologo, kurį po arkivyskupo Jurgio Matulaičio mirties (1927 m.…

Read more about the article Vyskupas Jurgis ir žydai
Jan Bułhak. The Church in Berezwecz (Vilnius region) 1938

Vyskupas Jurgis ir žydai

Autorius Genovaitė Gustaitė  Šaltinis bernardinai.lt, 2012 05 20   „Pažadėjau“. Šis vienas žodis, įrašytas Jurgio Matulaičio „Užrašuose“, buvo lemtingas dviem…

Iš Vilniaus devintinių istorijos

Autorius Genovaitė Gustaitė  Šaltinis bernardinai.lt, 2010 08 03   Ne vieną šimtmetį gyvuojanti Devintinių – Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo…