Lietuvos vaikų šventumo garsas

Pal. arkivysk. Jurgis Matulaitis MIC

1898 m. įšventintas į kunigus ir paskui baigęs studijas Fribūre, Jurgis Matulaitis (1871–1927) profesoriavo Kelcų seminarijoje Lenkijoje, vėliau – Peterburgo dvasinėje akademijoje, ten pradėjo dėstyti krikščionišką socialinį mokymą. Pajutęs potraukį vienuoliniam gyvenimui, tapo marijonų vienuoliu ir atnaujino šią vienuoliją, taip pat įsteigė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų ir Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių seserų kongregacijas. 1918 m. buvo paskirtas Vilniaus vyskupu. Eidamas šias pareigas, susidūrė su stipriu lietuvių ir lenkų tarpusavio priešiškumu. Taikos skelbėjas pal. Jurgis Matulaitis yra parašęs tokius žodžius: „Aš gimiau Lietuvoje… Beveik visą savo gyvenimą dirbau Lenkijoje, ir dirbau sąžiningai ir negailėdamas jėgų.“ Iš tiesų jis triūsė iki išsekimo. 1925 m. Jurgis Matulaitis atsistatydino, bet Pijus XI, kuris vertino „tą tikrai šventą vyrą“, tuoj pat jį paskyrė tituliniu arkivyskupu bei apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvai. Jurgis Matulaitis stengėsi atkurti gerus lenkų ir lietuvių santykius, įgyvendino Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimą, ruošė Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordatą. 1927 m. netikėtai mirė, sulaukęs 55 metų. 1987 m. popiežius Jonas Paulius II paskelbė jį palaimintuoju.

Read more about the article Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo dangui minėjimas
Pal. Jurgio Matulaičio gimimo dangui dienos akimirka Vilkaviškio vyskupijoje / Vilmos Akelaitienės nuotr.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo dangui minėjimas

Autorius Vida Mickuvienė Šaltinis Vilkaviškio vyskupija, 2023 01 30     Sausio 27 – oji diena yra reikšminga diena ne tik Lietuvos…

Read more about the article Jurgio Matulaičio širdžiai brangi buvo ne vien lietuvių kalba
Pal. arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Data nenustatyta. LCVA nuotrauka

Jurgio Matulaičio širdžiai brangi buvo ne vien lietuvių kalba

Autorius Viktorija Plečkaitytė MVS Šaltinis bernardinai.lt, 2022 03 17   Generaliniame Marijonų kongregacijos archyve Romoje saugoma pal. Jurgio rankraščių kolekcija suskirstyta pagal…