Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Šv. Jono Pauliaus II palinkėjimas skelbiant Jurgį Matulaitį palaimintuoju

Šv. Jono Pauliaus II palinkėjimas skelbiant Jurgį Matulaitį palaimintuoju

Šaltinis Vatikano radijas, 2018 01 26

 

Sausio 27 d. liturginis kalendorius kviečia minėti palaimintąjį Jurgį Matulaitį, kuris su didvyriška ištikimybe pašventė gyvenimą Evangelijai.

Šv. popiežius Jonas Paulius II prieš dvidešimt penkerius metus lankydamasis Vilniaus katedroje pasidžiaugė, kad galėjo arkivyskupą Jurgį Matulaitį paskelbti palaimintuoju. Jo gyvenimas, kaip daugelio kitų Lietuvos vyskupų ir kunigų, „yra padrąsinimas ir parama Lietuvos Bažnyčios ateičiai“, pasakė popiežius Jonas Paulius II 1993 metais Vilniuje:

 

Petrapilio dvasinės akademijos profesorius kun. Jurgis Matulaitis atnaujino Marijonų vienuoliją, įsteigė Vargdienių seserų kongregaciją, buvo Vilniaus vyskupas ir popiežiaus Pijaus XI Apaštališkasis vizitatorius Lietuvoje. Jo pastangų dėka įkurta Lietuvos Bažnytinė provincija, parengtas Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto konkordatas. Šv. Jonas Paulius II arkivyskupą Jurgį Matulaitį paskelbė palaimintuoju Lietuvos Krikšto jubiliejaus iškilmėse Romoje 1987 metais.

Šiandien, pasakė Jonas Paulius II beatifikacijos Mišių homilijoje 1987 metais, Bažnyčia kreipiasi į Lietuvos brolius ir seseris Kristaus žodžiais: „Priimkite pranašą kaip pranašą, priimkite teisųjį kaip teisųjį“ (Mt. 10,41). Toks yra šios beatifikacijos šūkis jūsų Krikšto jubiliejui. Šventuosius reikia priimti širdimi ir tikėjimu, kad jie rodytų kelią, kuris prasideda nuo „pasinėrimo Kristuje“ per Krikštą.

Ko daugiau jubiliejiniais metais palinkėti jums ateičiai? – klausė šv. Jonas Paulius II ir atsakė trigubu paraginimu: Linkime, kad būtumėte verti Kristaus! Būti Dievo tautai šalyje, kurią Dievas yra davęs jūsų senoliams ir kad Dievas, Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, visada būtų jūsų Dievas. (Vatikano radijas)