Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Lietuvos kankinių atminimas: skleisti gėrį ir meilę

Lietuvos kankinių atminimas: skleisti gėrį ir meilę

Šaltinis Vatican News, 2018 12 17

 

1941 m. birželio 27 d. nužudyto kun. Pauliaus Racevičiaus fotografijų ir asmeninių daiktų paroda eksponuojama Joniškio bažnyčioje iki sausio 15 d.

Šiaulių vyskupijoje pagerbtas kun. Pauliaus Racevičiaus ir bažnyčios patarnautojo p. Vlado Kaselio, kurie buvo nužudyti Joniškyje II pasaulinio karo pradžioje, atminimas. Minėjimas Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje surengtas gruodžio 16 d., kun. Racevičiaus gimimo 110 ir žūties 77 metinių proga.

Šv. Mišiose gausiai susirinkę parapijiečiai ir artimieji meldėsi prie 1941 m. birželio 27 d. žiauriai nužudytų kun. Racevičiaus ir p. Kaselio kapų. Minėjimo dalyviai reiškė viltį, kad bus galima pradėti iš Telšių vyskupijos Laukuvos parapijos kilusio kun. Pauliaus Racevičiaus ir Joniškio bažnyčios patarnautojo p. Vlado Kaselio beatifikacijos bylą. Ta pačia proga surengta fotografijų ir kunigo asmeninių daiktų paroda, kuri eksponuojama Joniškio bažnyčioje iki sausio 15 d.

Parodos kuratorė Alma Būdvytienė priminė, kad panašus minėjimas surengtas Žemaičių vyskupystės muziejuje Varniuose birželio mėnesį. Jame dalyvavę Telšių ir Šiaulių vyskupai ragino skleisti gėrį ir meilę Dievui, Tėvynei ir žmonėms, kaip tai darė kun. Paulius Racevičius ir kartu su juo nužudytas patarnautojas p. Kaselis.