Elena Spirgevičiūtė: „Aš mirsiu, o jūs – gyvensite“

Pradinis/Dievo Tarnai, Elena Spirgevičiūtė, XX amžiaus tikėjimo liudytojai/Elena Spirgevičiūtė: „Aš mirsiu, o jūs – gyvensite“

 

Kauno VIII gimnazijos VI klasės mokinės. Elena Spirgevičiūtė – pirmoje eilėje, pirma iš kairės. 1941 m. Asmeninio Česlovo Spirgevičiaus archyvo nuotrauka

 

Sausio 3-ąją prieš 75 metus Kaune buvo nužudyta Elena Spirgevičiūtė (1924–1944), Dievo tarnaitė, kankinė pasaulietė, tikėjimo liudytoja, gynusi skaistumą ir paaukojusi gyvybę už garbę ir orumą. 2000 metais Kauno arkivyskupijoje buvo pradėta jos beatifikacijos byla.

Su paroda galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo interneto svetainėje  arba paskyroje Facebook socialiniame tinkle.

Spirgevičių šeima. Pirmoje eilėje – Sabina Spirgevičiūtė. Antroje eilėje iš kairės: 1. Elena Spirgevičienė, 2. Elena Spirgevičiūtė, 3. Stasys Spirgevičius. Data nenustatyta. Asmeninio Česlovo Spirgevičiaus archyvo nuotrauka

 

 

 

 

 

Elena Spirgevičiūtė. Asmeninio Česlovo Spirgevičiaus archyvo nuotrauka
Seserys Spirgevičiūtės. Iš kairės: 1. Elena, 2. Sabina. Asmeninio Česlovo Spirgevičiaus archyvo nuotrauka
Kauno pradžios mokyklos mokiniai. Elena Spirgevičiūtė – ketvirtoje eilėje, pirma iš dešinės. 1934 m. Asmeninio Česlovo Spirgevičiaus archyvo nuotrauka

 

 

 

 

 

 

Elena Spirgevičiūtė – skautė. Asmeninio Česlovo Spirgevičiaus archyvo nuotrauka

Elena Spirgevičiūtė (dešinėje) Pirmosios Komunijos šventėje. 1934 m. Asmeninio Česlovo Spirgevičiaus archyvo nuotrauka