Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Dievo Tarnaitė Adelė Dirsytė

Dievo Tarnaitė Adelė Dirsytė

Šaltinis punskas.pl, 2021 04 08

 

Adelės Dirsytės beatifikacijos byla pradėta daugiau kaip prieš 20 metų. Ją kuruoja Kauno arkivyskupija. Nuveikta daugybė darbų: sukaupta medžiaga, vyksta paminėjimo renginiai, renkami šios iškilios asmenybės šventumo įrodymai.

O kaip mes, tikintieji, galėtume įsijungti į šį jos šventumo pripažinimo darbą?

Pirma, melstis prąšomąja malda ir platinti žinią apie Adelę, jos gyvenimą bei pamaldumą tarp tikinčiųjų.

Antra, maldoje dėkoti Adelei ir prašyti jos užtarimo sau ar Lietuvai (tremtyje Adelė ir mergaitės karštai meldėsi už Tėvynę), o sulaukus prašomos asmeninės malonės ar malonės Lietuvai, liudijimą raštu ar žodžiu perduoti bylos vedantiesiems (kurija@kaunoarkivyskupija.lt, tel. +370 (37) 40 90 26).

O kadangi „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš” /Mt 18, 15–20/, be to, keliese drąsiau ir smagiau, kviečiame visus jungtis į sutartinę prašomąją maldą dėl Adelės paskelbimo palaimintąja:

Kviečiame šią maldą, mintyse ar garsiai, ten kur esame (namuose, darbe, mokykloje ar šventovėje) sukalbėti kiekvienos savaitės pirmadienį 12 val. (savo šalies laiku) (mūsų visų patogumui, prisegame maldos kortelę). Vis dėl to, svarbiausia ne laiko tikslumas, o jausmas, kad mūsų daug ir mes drauge meldžiamės. Todėl jei siūlomas laikas jums netiktų, prisijunkite jums tinkamesniu metu. Kitos maldos už būsimąją palaimintąją vyks kaip įprasta – pamaldų ir švenčių metu.

Kreipdamiesi Adelės užtarimo, galime prisiminti mums perduotus bylos postulatoriaus kun. Andriaus Končiaus žodžius: Adelė yra Vilties mokytoja, įkvepianti nepalūžti ir nenusivilti. Galime tikėtis jos skubios, šiltos, motiniškos pagalbos beviltiškose situacijose, sunkiose kovose, nelaimėse ir išbandymuose. O vilties šiandien reikia visiems – tėvams, mokytojams, Lietuvai ir visam pasauliui. Siekime atpažinti tai, ką Viešpats įdės į mūsų širdį ir dėl to maldoje kreipkimės į Adelę.

Kviečiame paskaityti kunigų N. Pipiro ir A. Končiaus straipsnį apie Adelę (prisegtuke), kur sužinosite apie jos gyvenimą, pvz., kad ir tai, jog Adelės su mergaitėmis Sibire sukurtas maldų rinkinėlis „Marija, gelbėk mus“ yra didžiausiu tiražu kada nors pasaulyje išleista lietuviška knyga.