Lietuvos vaikų šventumo garsas

APIE KANKINYSTĘ

Asmenų sąrašas

Iks Menu
No data found
Popiežius priminė kankinių vaidmenį kelyje į krikščionių vienybę

Popiežius priminė kankinių vaidmenį kelyje į krikščionių vienybę

Šaltinis Vatican News, 2023 05 23   Popiežius trečiadienio, gegužės 22 d., rytą privačioje audiencijoje pasveikino Vatikane apsilankiusią Honkongo krikščionių tarybos delegaciją. Romos vyskupas Pranciškus labai nuoširdžiai dėkojo už vizitą pažymėdamas,

2024-05-23
Kankiniai – gyvasis Bažnyčios kraujas. Ką skelbia popiežiaus kovo maldos intencija?

Kankiniai – gyvasis Bažnyčios kraujas. Ką skelbia popiežiaus kovo maldos intencija?

Autorius kun. Mindaugas Malinauskas SJ Šaltinis Bernardinai.lt, 2023 03 25   Popiežius Pranciškus paskelbė maldos intenciją kovo mėnesiui: „Už mūsų dienų kankinius, Kristaus liudytojus. Melskime, kad dėl Evangelijos visame pasaulyje gyvybe rizikuojantys

2024-03-25
Šv. Tėvas Pijus: jokia tauta neturi tiek šventųjų kankinių kaip Lietuva

Šv. Tėvas Pijus: jokia tauta neturi tiek šventųjų kankinių kaip Lietuva

Autorius Rafaelė Kriaučiūnaitė Šaltinis laikmetis.lt, 2023 09 23   Dievas pasirenka mums kalbėti per pranašus – ir drąsindamas gėriui, ir kviesdamas gręžtis nuo blogio. Jei atsiliepiame, tai keičia mūsų ir pasaulio istoriją. S.

2023-09-23
Naujųjų kankinių – tikėjimo liudytojų komisijos vadovai ir nariai

Naujųjų kankinių – tikėjimo liudytojų komisijos vadovai ir nariai

Šaltinis Vatican News, 2023 07 06   Popiežius suformavo naujai įsteigtos Naujųjų kankinių – tikėjimo liudytojų komisijos komandą. Kaip jau skelbta Vatikano radijo programoje ir Vatikano naujienų Vatican News svetainėje, naujoji komisija bus nuolatinė

2023-07-06
Popiežiaus potvarkiu įsteigta Naujųjų kankinių komisija

Popiežiaus potvarkiu įsteigta Naujųjų kankinių komisija

Šaltinis Vatican News, 2023 07 05   Liepos 3 diena datuotu laišku popiežius Pranciškus įsteigė „Naujųjų Kankinių – Tikėjimo liudytojų komisiją“, veiksiančią prie Šventųjų skelbimo kongregacijos. Minint garsius Bažnyčios šventuosius, nukankintus

2023-07-05
Trečiadienio katechezė apie kankinių uolumą: „Kaip Kristus, taip ir mes“

Trečiadienio katechezė apie kankinių uolumą: „Kaip Kristus, taip ir mes“

Šaltinis Vatican News, 2023 04 19   Balandžio 19 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie apaštališkąjį uolumą. Ankstesnėse katechezėse apžvelgęs šv. Pauliaus – tikro uolumo čempiono – liudijimą, Šventasis

2023-04-19
46 lietuvių inteligentai Štuthofo koncentracijos stovykloje  1943-1945 metais

46 lietuvių inteligentai Štuthofo koncentracijos stovykloje 1943-1945 metais

Autorius Dr. Arūnas Bubnys Šaltinis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2023 03 17   Pranešimas skaitytas konferencijoje – minėjime „Kunigas Alfonsas Lipniūnas ir 45 lietuvių inteligentai Štuthofo koncentracijos stovykloje (1943–1945m.)“

2023-03-17
Kūno išniekinimas: Rainiai

Kūno išniekinimas: Rainiai

Autorius Zigmas Vitkus Šaltinis Bernardinai.lt, 2021 06 25 Tekstas pirmą kartą publikuotas 2009 m. rugsėjo 9 d. Rainiai lietuviams žinomi kaip baisiausios nekaltų žmonių egzekucijos vieta. 1941-ųjų birželį sovietiniai okupantai, padedant

2021-06-25
Prisikėlimo liudytojai. Kankinystė kaip tikėjimo, vilties ir meilės antspaudas

Prisikėlimo liudytojai. Kankinystė kaip tikėjimo, vilties ir meilės antspaudas

Šaltinis LRT.lt, laida "Prisikėlimo liudytojai", 2020 11 29   Iš istorinio laiko distancijos iki mūsų XXI a. laikų yra skirtingų vertinimų apie Tikėjimo kelią, kurį ženklina Evangelijos liudytojų kankinystė. Šiuolaikinis žmogus,

2020-11-29
Prisikėlimo liudytojai. Kražių skerdynės – atbundančios tautos Kryžiaus kelias

Prisikėlimo liudytojai. Kražių skerdynės – atbundančios tautos Kryžiaus kelias

Šaltinis LRT.lt, laida "Prisikėlimo liudytojai", 2020 09 06   Išlikęs liudijimas apie XIX a. žiauriausią carinės Rusijos susidorojimą su paprastais Kražių parapijos gyventojais yra vienas tų tragiškų mūsų šalies istorijos puslapių,

2020-09-06
Prisikėlimo liudytojai. Tikėjimo liudijimas ir kankinystė – visuomet greta

Prisikėlimo liudytojai. Tikėjimo liudijimas ir kankinystė – visuomet greta

Šaltinis LRT.lt, laida "Prisikėlimo liudytojai" 2020 04 26   Lietuvos kankinystės kelias Dalyvauja: vyskupas dr. Algirdas Jurevičius, kardinolas Sigitas Tamkevičius, istorikas doc. dr. Arūnas Streikus, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc.

2020-04-26
Prisikėlimo liudytojai. Šv. Velykos – didžioji diena, kai baigtas Dievo kūrimas

Prisikėlimo liudytojai. Šv. Velykos – didžioji diena, kai baigtas Dievo kūrimas

Šaltinis LRT.lt, laida "Prisikėlimo liudytojai", 2020 04 12   Šventųjų kankinių gyvenimas ir jų liudijimas martyrija buvo nuolatinės kankinystės būsenos, ji yra kur kas daugiau apimanti nei fizinis kankinimas. Ši martyrijos forma

2020-04-12
Prisikėlimo liudytojai. Trys gydytojai ir medicinos sesuo buvo kankinti dėl pasišventimo savo profesijai, tėvynei ir jos žmonėms

Prisikėlimo liudytojai. Trys gydytojai ir medicinos sesuo buvo kankinti dėl pasišventimo savo profesijai, tėvynei ir jos žmonėms

Šaltinis LRT.lt, laida "Prisikėlimo liudytojai", 2020 03 22 Lietuvos kankinystės kelias.

2020-03-22
Papasakojo Kryžių kalno paslaptis: aršius jo naikintojus sekė mirtis

Papasakojo Kryžių kalno paslaptis: aršius jo naikintojus sekė mirtis

Autorius Povilas Gaidelis Šaltinis lrytas.lt, 2020 01 02     Kryžius – seniausias, universaliausias ir labiausiai paplitęs simbolinis ženklas. Kryžiai ir mūsų tautos dvasinės kultūros didžiausias bei paslaptingiausias lobis. Jis priklauso archainiams lietuvių

2020-01-02
Popiežius Lietuvoje: malda už okupacijų aukas

Popiežius Lietuvoje: malda už okupacijų aukas

Šaltinis Vatican News, 2018 11 18   2018 m. rugsėjo 23 d. popiežius Pranciškus Vilniuje aplankė Okupacijų ir laisvės kovų muziejų, meldėsi buvusio KGB pastato rūsyje ir prie paminklo sovietinės okupacijos

2018-11-18
Kankinystė kaip krikščioniška viltis

Kankinystė kaip krikščioniška viltis

Autorius Popiežius Pranciškus Šaltinis Vatican News, 2017 06 28     Trečiadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė maldininkus bendrojoje audiencijoje, jiems skaitytoje katechezėje kalbėjo apie krikščionišką viltį kaip kankinių stiprybę. Ištikimybė Jėzaus stiliui,

2017-06-28
Zdzisław Józef KIJAS OFM Conv.: Kankinystė

Zdzisław Józef KIJAS OFM Conv.: Kankinystė

Autorius Zdzisław Józef KIJAS OFM Conv. Šaltinis Vilnius: LKMA, 2017   Ištvermingas tikėjimo liudytojas arkivyskupas Teofilius Matulionis Parengė Arūnas Streikus ir mons. Algirdas Jurevičius Vilnius: LKMA, 2017, pp. 160 ISBN 978-9986-592-85-3 Knyga

2017-06-14
Popiežius Pranciškus: kankiniai – gyvas Bažnyčios kraujas

Popiežius Pranciškus: kankiniai – gyvas Bažnyčios kraujas

Autorius Popiežius Pranciškus Šaltinis Vatican News, 2017 04 23   „Šventieji kankiniai džiūgauja danguje; jie sekė Kristumi ir iš meilės praliejo kraują“, šie giesmės žodžiai pasitiko popiežių Pranciškų, šeštadienio pavakare įžengusį į

2017-04-23
Tikrasis kankinystės veidas

Tikrasis kankinystės veidas

Autorius Brian Wicker Šaltinis Mažoji studija, 2015 01 29   Tekstas Mažosios studijos laidoje skelbtas dar 2006 metais, tačiau aktualus ir šiandien. Kadaise mirtis dėl tikėjimo buvo laikoma narsiu žygdarbiu, kurio kilnumą,

2015-01-29
Šventadienio mintys. Laida apie prieš 25 metus įkurtą Šiaulių vyskupiją

Šventadienio mintys. Laida apie prieš 25 metus įkurtą Šiaulių vyskupiją

Šaltinis LRT.lt, laida „Šventadienio mintys“, 2007 01 14    

2007-01-14