Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Popiežius priminė kankinių vaidmenį kelyje į krikščionių vienybę
Popiežius Pranciškus ir Honkongo krikščionių tarybos delegacija 2024 m. gegužės 22 d. (Vatican Media)

Popiežius priminė kankinių vaidmenį kelyje į krikščionių vienybę

Šaltinis Vatican News, 2023 05 23

 

Popiežius trečiadienio, gegužės 22 d., rytą privačioje audiencijoje pasveikino Vatikane apsilankiusią Honkongo krikščionių tarybos delegaciją.

Romos vyskupas Pranciškus labai nuoširdžiai dėkojo už vizitą pažymėdamas, kad susitikimas su Honkongo krikščionių atstovais jam suteikė didelę paguodą. „Matyti visus kartu, matyti visus brolius ir seseris krikščionis vieningus – guodžia“, – sakė popiežius. Jis paragino delegacijos narius visiems kartu sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą, juos palaimino ir prašė įsidėmėti kai kuriuos ekumeninio keliavimo kartu aspektus.

Pranciškus visų pirma prisiminė prieš kiek daugiau nei metus mirusio ortodoksų teologo ir vyskupo Jono Ziziulo įžvalgą, jog visiška visų krikščionių vienybė bus pasiekta tiktai Paskutiniojo teismo dieną. O iki tol, anot teologo, turime melstis kartu ir darbuotis kartu. Tai labai svarbu, pridūrė Pranciškus. Kartu darbuotis, nes visi mes tikime į Jėzų Kristų. Kartu melstis ir melstis už krikščionių vienybę.

Nemažiau svarbi sąmojinga patriarcho Antenagoro mintis, išsakyta per jo susitikimą su popiežiumi šv. Pauliumi VI: „Pasiųskime visus teologus į kurią nors salą, nes jie tik kivirčijasi, o mes ramiai sau eikime pirmyn!“. „Tai labai graži mintis“, – sakė popiežius. Pasak jo, svarbu atminti, kad visi mes esame pakrikštyti tuo pačiu Krikštu: todėl ir esame krikščionys. Taip, turime daug priešų, tačiau savo tarpe būkime draugai. Priešų turime, nes pats Viešpats pasakė, kad Bažnyčia visuomet bus persekiojama. Mūsų Bažnyčiose visuomet buvo kankinių dėl tikėjimo.

Lankydamasis Ugandoje šv. Paulius VI kalbėjo apie anglikonų ir katalikų kankinius. „Jie – mūsų kankiniai. Kaip ir koptai kankiniai, 2015 metais nužudyti Libijoje – jie irgi yra mūsų kankiniai“, – pažymėjo popiežius, patikinęs, kad Bažnyčia išpažįsta du krikštus: vandens, kurį gavome visi, ir kraujo – kankinystės. Visi žinome ką reiškia krikščionių, dėl tikėjimo paaukojusių gyvybę, kankinystė, pažymėjo popiežius Honkongo krikščionių tarybos delegacijai suteiktoje audiencijoje.

Ugandos ir Koptų kankiniai

Ugandos kankiniai, kuriuos paminėjo popiežius, buvo 32 jauni vyrai, katalikai ir anglikonai, Bugandos karaliaus dvaro tarnai, 1886 m. sudeginti gyvi už tai, kad atsisakė išsižadėti savo tikėjimo. Jų kankinystės sukakties diena birželio 3-oji Ugandoje yra nacionalinė šventė, į šventoves, iškilusias kankinystės vietose, plūsta piligrimių minios iš visos Ugandos ir kaimynių kraštų. Karaliaus dvaro tarnų vadovą kankinį šv. Karolį Lwangą palaimintuoju paskelbė popiežius Benediktas XIV ir šventuoju – Paulius VI. Šv. Karolis Lwanga ir kai kurie kiti kankiniai palaidoti Namugongo šventovėje, kuri laikoma pagrindine Ugandos kankinių šventove. 1969 m. Namugonge lankėsi popiežius šv. Paulius VI, kuris vizito metu palaimino šventovės altorių.

Pranciškus taip pat paminėjo 2015 m. Libijoje džihadistų nužudytus 21 krikščionį, visus, išskyrus vieną, koptų ortodoksus. Visi jie – Libijoje dirbę jauni vyrai iš Egipto ir vienas iš Ganos, kuriems džihadistų smogikai demonstratyviai perpjovė gerkles Siertės paplūdimyje. Popiežius Pranciškus tuoj pat po koptų kankinystės 2015 m. vasario 15 d. juos pavadino tikėjimo kankiniais, o prieš metus, 2023 m. gegužės 11 d., per susitikimą su Aleksandrijos koptų popiežiumi Tavadrosu II pranešė, kad nurodė įrašyti nužudytų koptų krikščionių vardus į Romos martirologą, t. y., į kankinių sąrašą. Tą kartą koptų popiežius įteikė Pranciškui kankinių relikviją. Per pastarąjį susitikimą popiežius Pranciškus patikino, kad koptų kankiniai buvo pakrikštyti ne tik vandeniu ir Dvasia, bet ir krauju, kuris yra visų Kristaus sekėjų vienybės sėkla. Romos vyskupas pridūrė, kad šie  kankiniai įtraukiami į Romos martirologą kaip Katalikų ir Koptų Bažnyčias vienijančios dvasinės bendrystės ženklas.

„Tegul koptų kankinių maldos, sujungtos su Dievo Motinos maldomis, ir toliau stiprina mūsų Bažnyčių draugystę iki palaimingos dienos, kai galėsime drauge prie to paties altoriaus švęsti Išganytojo Kūno ir Kraujo sakramentą, „kad pasaulis įtikėtų“ (Jn 17, 21)“, – tąkart linkėjo Pranciškus. (SAK / Vatican News)