Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Naujųjų kankinių – tikėjimo liudytojų komisijos vadovai ir nariai

Naujųjų kankinių – tikėjimo liudytojų komisijos vadovai ir nariai

Šaltinis Vatican News, 2023 07 06

 

Popiežius suformavo naujai įsteigtos Naujųjų kankinių – tikėjimo liudytojų komisijos komandą.

Kaip jau skelbta Vatikano radijo programoje ir Vatikano naujienų Vatican News svetainėje, naujoji komisija bus nuolatinė ir veiks Šventųjų skelbimo dikasterijos sudėtyje.  Liepos 3 dienos laiške popiežius pavedė komisijai tęsti popiežiaus šv. Jono Pauliaus II Didžiojo 2000 metų jubiliejaus proga sudarytos laikinosios Naujųjų Kankinių komisijos darbus: sudaryti nuolat papildomą naujųjų laikų krikščionių, ne vien katalikų, kankinių ir tikėjimo liudytojų katalogą.

Naujųjų kankinių – tikėjimo liudytojų komisijos prefekto pareigas popiežius pavedė Šventųjų skelbimo dikasterijos prefektui kard. M. Semeraro, o pirmininko – diskasterijos sekretoriui vysk. F. Fabene. Kiti du naujosios komisijos vadovai bendradarbiavo ir dirbo popiežiaus šv. Jono Pauliaus II sudarytoje Naujųjų kankinių komisijoje.

A. Riccardi, Šv. Egidijaus bendruomenės steigėjas, vienas iš Jono Pauliaus II komisijos sumanytojų, paskirtas naujosios komisijos vicepirmininku. Komisijos sekretoriumi paskirtas Romos vyskupijos kunigas Marco Gnavi, Švč. M. Marijos Užtibryje (Trastevere) parapijos klebonas, buvęs Didžiojo 2000 metų jubiliejaus Naujųjų Kankinių komisijos sekretorius.

Tarp 10 komisijos narių yra pasauliečiai, vienuoliai ir dvasininkai iš įvairių kraštų, įskaitant s. Nadia Coppa ASC, Tarptautinės vienuolijų vyresniųjų sąjungos pirmininkę, t. Dinh Anh Nheu Nguyen OFM Conv., Popiežiškosios misijų sąjungos generalinį sekretorių ir t. Arturo Sosą Abascal SJ, Jėzaus draugijos vyresnįjį.

Popiežius naujosios komisijos pristatymo laiške patikino, kad reikia tęsti istorinę apžvalgą ir surinkti mūsų seserų ir brolių gyvenimo liudijimus iki pat kraujo praliejimo, kad jų atminimas būtų visos krikščionių bendruomenės saugomas lobis. Pranciškus taip pat priminė vyskupijų ir bažnytinių sąjūdžių atsakomybę sudarant naujųjų kankinių ir tikėjimo liudytojų katalogą. „Naujoji komisija turės pasinaudoti veiksmingu vietinių bažnyčių, vienuolinių kongregacijų ir visų kitų krikščioniškų organizacijų indeliu pagal komisijos parengtus kriterijus“, – pažymėjo popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)