Lietuvos vaikų šventumo garsas

Sukurk manyje stiprų tikėjimą!

Autorius kun. Juozas Zdebskis Šaltinis Facebook puslapis "kun. Juozas Zdebskis", 2024 02 03   Šiandien minime tragiškos kunigo Juozo Zdebskio mirties metines.…

Read more about the article Mons. Vytauto Grigaravičiaus dvasinės tarnystės kelias
Kun. Vytautas Grigaravičius Šv. Tėvui įteikia Evangelijų knygą 1993 m. rugsėjo 5 d. Mons. V. Grigaravičiaus asmeninio archyvo nuotrauka

Mons. Vytauto Grigaravičiaus dvasinės tarnystės kelias

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2023 08 04   Artėjant 1993 m. rugsėjo 4–7 dienomis vykusio šv. popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinio…

Read more about the article Pop. Jono Pauliaus II Dievo žodžio sėja Lietuvoje
Sveikinimo žodį susitikime su Jonu Pauliumi II taria vysk. Sigitas Tamkevičius SJ. Asmeninio archyvo nuotrauka

Pop. Jono Pauliaus II Dievo žodžio sėja Lietuvoje

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2023 05 10 "Gerai žinau, kad atvykstu pas jus tokiu metu, kai Lietuvos visuomenė po ilgo kančios,…