Kaune įvyko Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės žūties minėjimas

Pradinis/Dievo Tarnai/Elena Spirgevičiūtė/Kaune įvyko Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės žūties minėjimas

Sausio 4 dienos vakare Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje buvo paminėtos Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės žūties 78 – osios metinės.

Ta proga iškilmingas Šv. Mišias aukojo Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylų postulatorius kun. Andrius Končius, vicepostulatoriai kun. Nerijus Pipiras ir kun. Robertas Urbonavičius, Skriaudžių parapijos klebonas kun. Arūnas Simonavičius, kun. br. Rolandas Taučius OFM ir kun. Stasys Blinstrubis, patarnavo diak. Darius Venčkauskas.

Šv. Mišių pradžioje į gausiai susirinkusiuosius tikinčiuosius kreipęsis beatatifikacijos bylų postulatorius kun. A. Končius prašė melstis, kad beatifikacijos procesas vyktų sėkmingai.

Homiliją sakęs kun. N. Pipiras pažymėjo, kad Dievo tarnaitę Eleną jos amžininkės vadino „mergina spindinčiu veidu“, kadangi Elena daug laiko praleisdavo maldoje, būdama su Dievu. Vienybė su Viešpačiu – jos gyvenimo kryptis. Rinktis Viešpaties valią, nepasiduoti aistroms buvo jos sąmoningas pasirinkimas.

Pasak pamokslininko, to sąmoningo apsisprendimo už krikščioniškas vertybes, visus vienijančio kryžiaus ženklo labiausiai reikia mūsų visuomenei, šiandien kenčiančiai nuo susiskaldymo ir mirties kultūros apraiškų. Elena tiesiog gyveno dangumi. „Šis faktas tesuteikia ir mums drąsos jausti, kad Viešpaties namų durys yra atvertos kiekvienam“, – kalbėjo pamokslininkas, apmąstydamas tos dienos evangelijos pagal Joną ištrauką.

Šv. Mišių pabaigoje Jo Eminencijai kardinolui, prieš daugiau, nei dvidešimt metų Kauno arkivyskupijoje pradėjusiam Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylą, visiems dalyvavusiems kunigams bei tikintiesiems dėkojo kun. A. Končius.