Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Mons. Vytauto Grigaravičiaus dvasinės tarnystės kelias
Kun. Vytautas Grigaravičius Šv. Tėvui įteikia Evangelijų knygą 1993 m. rugsėjo 5 d. Mons. V. Grigaravičiaus asmeninio archyvo nuotrauka

Mons. Vytauto Grigaravičiaus dvasinės tarnystės kelias

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2023 08 04   Artėjant 1993 m. rugsėjo 4–7 dienomis vykusio šv. popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinio…

Read more about the article Šv. Kazimiero relikvijų tremtis ir sugrįžimas
Į pašventintą Šv. Kazimiero koplyčią grąžinami šv. Kazimiero palaikai.1989 kovo 4 d. Virgilijaus Usinavičiaus nuotrauka / XXI amžius

Šv. Kazimiero relikvijų tremtis ir sugrįžimas

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2019 03 04   Prieš 30 metų, 1989 m. kovo 4-ąją, šv. Kazimiero relikvijos buvo sugrąžintos…

Read more about the article Sugrįžtant
1988 m. spalio 4 d. popiežius Jonas Paulius II konsekravo A.J.Bačkį vyskupu

Sugrįžtant

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2013 10 04   Prieš 25 metus spalio 4 d. Vilniaus arkivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bačkis…

Read more about the article Paminėjo ganytojo šimtmetį
Janinos Marijos Pleškūnienės tapytas arkivyskupo Julijono Steponavičiaus portretas buvo eksponuojamas šv. Mišių metu

Paminėjo ganytojo šimtmetį

Autorius Jurgita Brasiūnaitė Šaltinis XXI amžius, 2011 10 28   Spalio 16 dieną Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje buvo paminėtos arkivyskupo Julijono…

Read more about the article Arkivyskupas Julijonas Steponavičius
Mišias aukojo ir pamokslą sakė Vilniaus arkivyskupijos vyskupas emeritas J. Tunaitis. Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Arkivyskupas Julijonas Steponavičius

Autorius vyskupas Juozas Tunaitis Šaltinis Voruta, 2011 m. lapkr. 12, nr. 21 (735), p. 14.   Vyskupo Juozo Tunaičio pamokslas, pasakytas Vilniaus šv.…