Dievo tarnas arkivyskupas Julijonas Steponavičius Žagarėje ir Vilniuje

Pradinis/Dievo Tarnai/Arkivyskupas Julijonas Steponavičius/Dievo tarnas arkivyskupas Julijonas Steponavičius Žagarėje ir Vilniuje