Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Brangi dovana – Šv. Jono Pauliaus II relikvija

Brangi dovana – Šv. Jono Pauliaus II relikvija

Autorius Bronislava Buchienė
Šaltinis XXI amžius, Nr. 22 (2190), 2016 06 03

 

TYTUVĖNAI. Čia viešėjo mokinių ir juos lydėjusių suaugusiųjų žmonių delegacija iš Lenkijos Miastko miesto. Devintinių sekmadienį miesto Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčioje vykusiose šv. Mišiose melstasi ne tik už pašauktuosius į amžinybę, įprastomis tai dienai intencijomis, šventinami atsinešti žolynai, bet prašoma Dievo palaimos ir Švč. Mergelės Marijos globos geradariams iš Miastko. Trys vyrai – Miastko burmistras Romanas Ramionas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Konradas Remelskis ir Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II gimnazijos direktorius Kazimieras Kovalevskis – Tytuvėnų bažnyčiai atvežė brangią dovaną – šv. popiežiaus Jono Pauliaus II relikviją – į specialią kapsulę įdėtą kraujo lašą – bei Krokuvos arkivyskupo kardinolo Stanislavo Dzivišo pasirašytą relikvijos autentiškumo dokumentą.

Kardinolo Stanislovo Dzivišo pasirašytas relikvijos autentiškumo dokumentas

Prieš oficialią relikvijos įteikimo ceremoniją kalbėjęs Tytuvėnų klebonas kun. Rimantas Žaromskis pamoksle sakė, kad šiuo metu ypač daug dėmesio skiriama materialiajai gyvenimo pusei, tačiau žmonės pamiršo dvasines vertybes. Dažnai yra turima, valdoma, sukaupiama, pasisavinama, tačiau nesuvokiama Gerosios Dievo naujienos esmė, kai Dievas atiduoda pats save, aukojasi. Dažnas, dalyvavęs bendroje maldoje ir priėmęs Švč. Sakramentą, net nesusimąsto, kas jame po to, kai Dievas atėjo į širdį, pasikeitė. Jis ne kartą įvardijo tris kaimyninės šalies vyrus, kurie skrido į Krokuvą, kad paimtų ir į Tytuvėnų šventovę atgabentų minėtą relikviją. Klebonas paaiškino, kur numatoma laikyti šv. popiežiaus Jono Pauliaus II relikviją. Tikimasi, kad netrukus bus įrengta koplyčia už pagrindinio altoriaus, o ten paruoštas relikvijorius. Koplyčios parengimo darbai bus atliekami už mons. Juozapo Dobilaičio palikimą bei tikinčiųjų aukas. Tada visi bažnyčios lankytojai galės išvysti šią dovaną iš arti. Be to, klebonas papasakojo ir apie naują Piligrimų centro ir Tytuvėnų parapijos iniciatyvą – prie bažnyčios turėti rožių sodą. Kiekvienas pageidaujantis gali jame pasodinti savo krūmelį. Už sodo klestėjimą atsakingi turėtų būti visi tytuvėniškiai.

Po šv. Mišių lauktas dovanas Tytuvėnų klebonui įteikė burmistras R. Ramionas ir gimnazijos direktorius K. Kovalevskis. Burmistras sakė, kad šią relikviją vežė su didele atsakomybe ir džiaugsmu dar ir tam, kad ji sutvirtintų bendrą tikėjimą, kad klestėtų draugystė tarp lenkų ir lietuvių. Tai – prisiminimas apie popiežių, kuris lankėsi ir Lietuvoje.

Už tarpininkavimą ir pagalbą, kad Tytuvėnams būtų suteikta garbė turėti tokį neįkainojamą turtą, minėtus tris lenkus ir Tytuvėnų seniūną Romą Čerkauską klebonas apdovanojo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio padėkomis. Pabaigoje kun. Rimantas Žaromskis naująją vertybę pernešė per bažnyčią, kad visi galėtų išvysti šv. popiežiaus Jono Pauliaus II relikviją.