Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Šventųjų bendravimas vyksta jau šioje žemėje!
Jonas Paulius II sveikina vyskupą tremtinį Julijoną Steponavičių. Roma. 1988 m. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus archyvo nuotrauka.

Šventųjų bendravimas vyksta jau šioje žemėje!

Šaltinis Via Sanctorum, 2023 10 22

 

“Šventieji neišeina, šventieji gyvena su mumis, šventieji šaukiasi šventumo” (Jonas Paulius II)
Esame Šv. popiežiui Jonui Pauliui II ypač dėkingi, kad prie altoriaus atvedė tiek daug šventųjų ir palaimintųjų! Jo pontifikato metu ypač spindėjo visuotinio pašaukimo į šventumą paslaptis.
Šventumas yra atsiliepimas į malonę panašėti su Kristumi. „Pašaukimas į šventumą yra kvietimas tikrai atsiversti savo širdyje.  Sunkiausiais Bažnyčios istorijos tarpsniais šventieji ir šventosios visada buvo atsinaujinimo pradžia ir šaltinis“, – susitikime Vilniaus arkikatedroje kalbėjo popiežius, savo beveik 27 metus trukusio pontifikato metu kanonizavęs 843 šventuosius bei beatifikavęs 1340 asmenų. Popiežiui Jonui Pauliui II buvo svarbu parodyti, kad šventumas yra pasiekiamas kiekvienam žmogui, kad jis yra įmanomas net ir tokiais sudėtingais laikais žmogui, išgyvenančiam supasaulėjimą, veikiamo liberalizmo, sekuliarizmo, pozityvizmo arba ateizmo ideologijų“. Jis taip pat per savo gyvenimą sutiko daug šventųjų, palaimintųjų ir Dievo tarnų! Kiekvienais metais atrandu naujų. Naujos nuotraukos, istorijos, įvykiai, mistiniai susitikimai ir dvasiniai ryšiai, kurie sujungė daugelį Dangaus gyventojų su Šventuoju Tėvu.