Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Kilniai ir prasmingai paminėtos monsinjoro Alfonso Svarinsko penktosios mirties metinės: 3. Koplytstulpių šventinimas Partizanų parke
Kalba LR Seimo narys Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas prof. Arūnas Gumuliauskas. Dr. Aldonos Vasiliauskienės nuotraukos

Kilniai ir prasmingai paminėtos monsinjoro Alfonso Svarinsko penktosios mirties metinės: 3. Koplytstulpių šventinimas Partizanų parke

Autorius Dr. Aldona Vasiliauskienė
Šaltinis Lietuvos aidas, 2019 08 03