Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Paulius Rabikauskas SJ: „Dabartis yra praeities tąsa“
Paulius Rabikauskas SJ (1920–1998) Vatikano radijuje

Paulius Rabikauskas SJ: „Dabartis yra praeities tąsa“

Šaltinis Vatican News, 2023 03 07
Prieš 25 metus – 1998 m. kovo 7 d. – Romoje mirė prof. Paulius Rabikauskas SJ – lietuvis jėzuitas, daug metų vadovavęs Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Bažnyčios istorijos fakultetui.

Paulius Rabikauskas gimė 1920 m. Gudžiūnuose, Kėdainių apskrityje. Mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje, o ją baigęs pats įstojo į Jėzaus Draugiją. Artėjant prie Lietuvos sovietų kariuomenei 1944 m. pasitraukė į Vakarus ir ten tęsė Lietuvoje pradėtas filosofijos ir teologijos studijas. 1948 m. jam buvo suteikti kunigo šventimai. 1951–1953 m. studijavo Romoje Popiežiškajame Grigaliaus universitete, po to tęsė studijas Paryžiuje ir Miunchene, vėl grįžęs į Romą 1955 m. apsigynė daktaro disertaciją. Tais pačiais metais jis buvo pakviestas dirbti Grigaliaus universitete, dėstė lotyniškąją paleografiją ir popiežiškąją diplomatiką, taip pat dėstė Vatikano paleografijos, diplomatikos ir archyvistikos mokykloje. Daug metų prof. Paulius Rabikauskas vadovavo Grigaliaus universiteto Bažnyčios istorijos fakultetui, vieną kadenciją buvo universiteto vicerektorius.

Vatikano dienraštis „L’Osservatore Romano” Pauliaus Rabikausko mirties 25 metų sukakties proga šį antradienį, kovo 7 d., paskelbė buvusio studento, dabartinio pietų Italijos Benevento arkivyskupo Felice Accrocca straipsnį. „Profesorius P. Rabikauskas buvo griežtas aukščiausios kompetencijos mokslininkas, gebėjęs studentams paprastai paaiškinti net ir labai sudėtingus dalykus, Jis buvo santūrus, neeikvojo žodžių, bet visada buvo pasirengęs aukoti savo laiką, – apie savo profesorių rašo arkivyskupas. – Praėjus 25 metams po mirties, jo atminimas tebėra gyvas, kaip ir jo mokslinis palikimas tebėra svarbus atskaitos taškas. Paulius Rabikauskas paliko niekada nepareinančią gyvenimo pamoką: dosnus pasiaukojimas – toks buvo profesoriaus gyvenimo bruožas – padeda kitiems pamatyti Dievo veidą. O Dievas nepraeina. Jis išlieka amžinai ir dar ilgiau.“

Prof. Paulius Rabikauskas įnešė svarbų indėlį į Bažnyčios Lietuvoje istorijos studijas. Po nepriklausomybės atkūrimo 1994 m. Vilniaus universitetas jam suteikė garbės daktaro laipsnį. Ta proga lankydamasis Lietuvoje viename interviu jis pasakė: „Visiems, besigilinantiems į tai, kas buvo mūsų praeityje, linkėčiau nepamiršti, kad dabartis yra praeities tąsa.“

Prof. Paulius Rabikauskas taip pat buvo dažnas Vatikano radijo lietuvių redakcijos bendradarbis, noriai sutikdavo aukoti Mišias, iš Vatikano radijo koplyčios transliuojamas į Lietuvą, parengė apybraižų Lietuvos Bažnyčios istorijos temomis. Minint Vilniaus universiteto įkūrimo 400 metų sukaktį Vatikano radijas perdavė jo parengtą keliolikos dalių ciklą. Siūlome pasiklausyti 1979 m. balandžio 17 d. per Vatikano radiją transliuoto pašnekesio apie Vilniaus universiteto studentus ištraukų.

 

Paulius Rabikauskas SJ, Vilniaus universiteto studentai