Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Kun. dr. prof. Pauliaus Rabikausko SJ susirašinėjimas su lietuvių muzikais (1978–1992)
Kun. prof. Paulius Rabikauskas Algimanto Žižiūno nuotrauka

Kun. dr. prof. Pauliaus Rabikausko SJ susirašinėjimas su lietuvių muzikais (1978–1992)

Autorius Jūratė Petrikaitė
Šaltinis Senoji Lietuvos Literatūra. 44 knyga, 2017, ISSN 1822-3656, 

Romoje gyvenusio ir dirbusio Popiežiškojo Grigaliaus universiteto profesoriaus, daktaro, kunigo Pauliaus Rabikausko SJ (1920–1998) epistolinis palikimas saugomas Vilniaus jėzuitų namuose esančiame Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos archyve. Į čia Rabikausko asmeninis archyvas pateko po jo mirties 1998 m. Šiuo metu gausi Rabikausko korespondencija yra sutvarkyta: parengtas apyrašas, laiškai susisteminti ir sudėti į bylas.


Kun. dr. prof. Pauliaus Rabikausko SJ susirašinėjimas su lietuvių muzikais (1978–1992);