Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Pirmoji piligrimystė M. Reinio vardo įamžinimo keliais ir jos įprasminimas
Kalinio arkivyskupo Mečislovo Reinio nuotrauka Vladimiro centralo byloje  3145. Nuotraukos iš dr. Aldonos Vasiliauskienės asmeninio archyvo

Pirmoji piligrimystė M. Reinio vardo įamžinimo keliais ir jos įprasminimas

Autorius Dr. Aldona Vasiliauskienė
Šaltinis Lietuvos aidas, 2013 09 25, p. 6-7