Lietuvos vaikų šventumo garsas

Pal. Honoratas Kožminskis OFM Cap

1916 m. gruodžio 16 d. Lenkijoje sesę Mirtį susitiko pal. Honoratas Kožminskis OFM Cap. (gim. 1829), kunigas, rašytojas, iš dvidešimt šešių Honorato įkurtų vienuolijų šiandien pasaulyje gyvuoja septyniolika. Su lietuvių tauta Honoratą Kožminskį jungė ne tik bendra carinės okupacijos patirtis, bet ir tai, kad net septynios iš jo įsteigtų vienuolijų gyvuoja Lietuvoje dar nuo Honorato laikų iki šiol. Pal. Jurgis Matulaitis su juo asmeniškai bendravo, sėmėsi patirties vienuoliškame gyvenime, taip pat steigdamas lietuviškąją Nekaltojo Prasidėjimo seserų vargdienių vienuoliją.