Lietuvos vaikų šventumo garsas

Arkivysk. Fultonas Dž. Šynas