Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Popiežiaus šv. Pijaus X relikvijos Venecijoje
F. Moraglia, Venecijos patriarchas, meldžiasi prie popiežiaus šv. Pijaus X relikvijų

Popiežiaus šv. Pijaus X relikvijos Venecijoje

Šaltinis Vatican New, 2023 10 19

 

Trečiadienio, spalio 18 vakarą, prasidėjo ketvirtoji šv. Pijaus X relikvijų kelionės Venete, Italijos šiaurės rytų regione, stotis: po šventojo palaikų piligrimystės Trevize, Riezėje ir Paduvoje, sarkofagas atvežtas į Veneciją. Tikintieji, kurie per ateinančias dienas iki sekmadienio, spalio 22 d., pamaldžiai pagerbs šventojo palaikus, išstatytus Venecijoje, Švč. M. Marijos Sveikatos bazilikoje, galės pelnyti visuotinius atlaidus.

Pasitikdamas Pijaus X žemiškus palaikus Sveikatos bazilikoje, kurioje šventasis dažnai aukodavo Mišias,  Venecijos patriarchas Francesco Moraglia jo užtarimui pavedė Šventosios Žemės ir viso pasaulio taikos prašymus primindamas, kaip popiežiaus Pijaus X širdį draskė prasidėjęs Pirmasis pasaulis karas. 1914 m. vasarą, likus kelioms dienoms iki mirties, Pijus X laiške pasaulio katalikams („Dum Europa“) meldė gailestingąjį Dievą, kad atitolintų karo liepsnas ir pakreiptų tautų vadovų mintis į taiką, o ne į kentėjimus.

„Šv. Pijus X temoko mus, kaip tyra širdimi melsti nūdieną pasauliui labiausiai reikalingos taikos malonės“, – meldė Venecijos patriarchas. Jis su šventojo popiežiaus relikvijų išstatymo pamaldų dalyviais sukalbėjo popiežiaus Pranciškaus Maldą už taiką.

Anot patriarcho, šventojo popiežiaus relikvijų kelione norima Bažnyčios sinodinės kelionės ėjimo laikotarpiu paskatinti pamaldumą ir bendrystę dėl Dievo tautos dvasinio augimo. F. Moraglia patikino, jog buvusio Venecijos patriarcho ir popiežiaus šv. Giuseppe Melchiorre Sarto – Pijaus X – gyvenimo pavyzdys moko, kad bažnytinės struktūros yra priemonės šventumui siekti. Jos nėra tikslas dėl savęs. Jos egzistuoja, bet jos yra tam, kad leistų atsiverti Dievo slėpiniui, kuris yra galutinė tikrovė, pažymėjo Venecijos patriarchas ir pridūrė: „Bažnyčios uždavinys – pakreipti žmones į šventumą ir priartinti prie Dievo slėpinio, o visų pakrikštytųjų uždavinys – nešti Dievą į pasaulį.“ (SAK / Vatican News)