Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Palaimintojo Teofilio Matulionio relikvija Akmenės Šv. Onos bažnyčioje

Palaimintojo Teofilio Matulionio relikvija Akmenės Šv. Onos bažnyčioje

Šaltinis Akmenės Šv. Onos parapija, 2023 06 21

 

Birželio 21 d. PAL. TEOFILIAUS MATULIONIO šventa relikvija klebono Algio Genučio rūpesčio, paminklų dirbtuvių darbuotojo Felikso Mikšto ir parapijiečių dėka visiems laikams atgulė į Akmenės Šv. Onos bažnyčios altorių
Šią relikviją klebonui kan. Algiui Genučiui birželio 14 d. Kaišiadorių katedroje perdavė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petaras Rajičius. Kleboną šioje atsakingoje kelionėje lydėjo grupelė aktyvių parapijiečių.
PAL. TEOFILIAU, MELSKI UŽ VISUS GERADARIUS ir mus visus.
PAL. TEOFILIAU, dieviškojo gailestingumo apaštale, melski už mus.
PAL. TEOFILIAU, Švč. Mergelės Marijos mylėtojau, melski už mus.
PAL. TEOFILIAU, tikėjimo, vilties ir meilės ugdytojau, melski už mus.
/Iš litanijos Pal. Teofiliui Matulioniui/