Iškilmingas šv. Juozapato relikvijos perdavimas – šeštadienį Vilniaus bazilijonų bažnyčioje

Pradinis/Apie relikvijas, Šv. Juozapatas Kuncevičius, Šventieji/Iškilmingas šv. Juozapato relikvijos perdavimas – šeštadienį Vilniaus bazilijonų bažnyčioje

 

Lapkričio 14 d. Vilniuje iškilmingas šv. Juozapato relikvijos perdavimas Švč. Trejybės bažnyčiai. Relikviją iš Vatikano į Lietuvą atvežė Graikų apeigų katalikų vyskupas Irinėjus Bilykas OSM.

Ta proga Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje (Aušros Vartų g. 7B, Vilniuje) 10.30 val. bus aukojamos šv. Mišios.

Jas koncelebruos apaštališkasis nuncijus Lietuvai arkivyskupas Pedro Lopez Quintana, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Iš Ukrainos atvykęs Švenčiausiojo Išganytojo tėvų Bazilijonų provincijos Ukrainoje provincijolas t. Panteleimonas Salamacha OSBM, vyskupas Irinėjus Bilykas OSM bei kiti kunigai iš Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos.

Šią dieną tikintieji gali pelnyti visuotinius atlaidu, laikantis įprastos Visuotinės Bažnyčios praktikos.

Pirmadienį, lapkričio 16 d., vyskupas Irynejus Bilykas OSBM ir atvyksiantis iš Ukrainos vyskupas Josyfas Milianas švęs šv. Mišias Gailestingosios Dievo Motinos (Aušros Vartų) koplyčioje 15 val.

Švč. Trejybės bažnyčios istorija yra persipynusi su Trijų Vilniaus kankinių (Šv. Antano, Jono ir Eustachijaus), šventojo kankinio Makarijaus, Šv. Juozapato gyvenimais ir atmintimi – tai yra ko gero daugiausiai šventųjų menanti vieta Lietuvoje.

Dabartinė mūrinė bažnyčia funduota 1514 m. kaip padėka už pergalę prieš Maskvą Oršos mūšyje (2014 m. minėtas bažnyčios 500 metų jubiliejus). XVII a. greta bažnyčios besikūręs bazilijonų vienuolynas tapo įtakingu katalikų ir stačiatikių unijos idėjos sklaidos centru.