Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Panevėžys laukia savo palaimintojo
P. Židonio nuotr.

Panevėžys laukia savo palaimintojo

Autorius Daiva Baronienė,  Šaltinis Sekundė, 2024 04 06    Kitąmet, kai katalikų pasaulis švęs Išganytojo gimimo 2025-ąjį jubiliejų, o Lietuva…

Read more about the article Kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos proceso pradžia
Vyskupijos tribunolo pirmoji sesija (iš kairės): Panevėžio Katedros klebonas kun. Tomas Skrudupis, Pabiržės klebonas kun. Eugenijus Styra, Troškūnų klebonas kan. Saulius Filipavičius, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupijos generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis, vyskupijos kancleris kun. dr. Robertas Zdanys ir Katedros altaristas kan. Vytautas Masys

Kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos proceso pradžia

Šaltinis Bažnyčios žinios, 2006 03 28     2006 m. kovo 28 d. vidudienio šv. Mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje pradėtas…