Vyskupas J. Kauneckas: Dievo tarnas kun. kankinys Alfonsas Lipniūnas

Pradinis/Dievo Tarnai, Kun. Alfonsas Lipniūnas, Mediateka/Vyskupas J. Kauneckas: Dievo tarnas kun. kankinys Alfonsas Lipniūnas