Lietuvos vaikų šventumo garsas

Septyni Vilniaus amžiai ir jų šventieji

Autorius Vilija Tauraitė Šaltinis Ateitis, 2023 10 31   Šiemet septynių amžių jaunystę švenčiančiame Vilniuje gyveno ir jo gatvėmis vaikščiojo ne vienas…

Read more about the article Lietuvis šv. Juozapas Rapolas Kalinauskas OCD
Šventasis Rapolas Juozas Kalinauskas. Wikipedia.org nuotrauka

Lietuvis šv. Juozapas Rapolas Kalinauskas OCD

Autorius Alma Būdvytienė Šaltinis varniuparapija.lt, 2017 03 13   „Pats tik Viešpats Dievas težino, kiek katalikų šventais paliko. Bažnyčia šv. skaito pačių…

Šv. Rapolas Kalinauskas

Autorius Indrė Klimkaitė Šaltinis Magnificat leidiniai, 2011 11 19   „… Šventumas iš tikrųjų yra meilė. Jis remiasi meilės įsakymu… Todėl šventumas…