Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Šv. Jono Pauliaus II vizitui įamžinti – dovana bažnyčiai
Šiau­lių Šv. Ig­na­co Lo­jo­los baž­ny­čios bend­ruo­me­nei bu­vęs Šiau­lių me­ras Alf­re­das Lan­kaus­kas su dviem drau­gais – Vin­cu Aba­likš­ta ir Ben­ja­mi­nu Kirs­tu­ku – su­meist­ra­vo ir pa­do­va­no­jo baž­ny­čios ma­ke­tą-ko­pi­ją. (Oksanos Laurutytės nuotr.)

Šv. Jono Pauliaus II vizitui įamžinti – dovana bažnyčiai

Šaltinis Etaplius, 2023 09 12   Sekmadienį, rugsėjo 10 d., buvęs Šiaulių miesto meras, mokslų daktaras, fizikas Alfredas Lankauskas su draugais…

Read more about the article Kaip teisingai taikyti laisvę
Popiežius Jonas Paulius II Lietuvoje 1993 m. EPA nuotrauka

Kaip teisingai taikyti laisvę

Autorius Popiežius Jonas Paulius II Šaltinis Katalikų pasaulio leidiniai, 2023 09 05   1993 m. rugsėjo 4 d. popiežiaus Jono Pauliaus II…

Read more about the article Jono Pauliaus II atvežta programa Lietuvai
Popiežius Jonas Paulius II Vilniuje 1993 m. rugsėjo 4 d. Pauliaus Lileikio / LCVA nuotrauka

Jono Pauliaus II atvežta programa Lietuvai

Autorius Kun. Nerijus Pipiras Šaltinis bernardinai.lt, 2023 09 04   Prieš tris dešimtmečius Lietuvą aplankė šventasis popiežius Jonas Paulius II. Istorinis popiežiaus…

Read more about the article Mons. Vytauto Grigaravičiaus dvasinės tarnystės kelias
Kun. Vytautas Grigaravičius Šv. Tėvui įteikia Evangelijų knygą 1993 m. rugsėjo 5 d. Mons. V. Grigaravičiaus asmeninio archyvo nuotrauka

Mons. Vytauto Grigaravičiaus dvasinės tarnystės kelias

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2023 08 04   Artėjant 1993 m. rugsėjo 4–7 dienomis vykusio šv. popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinio…

Read more about the article Pop. Jono Pauliaus II Dievo žodžio sėja Lietuvoje
Sveikinimo žodį susitikime su Jonu Pauliumi II taria vysk. Sigitas Tamkevičius SJ. Asmeninio archyvo nuotrauka

Pop. Jono Pauliaus II Dievo žodžio sėja Lietuvoje

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2023 05 10 "Gerai žinau, kad atvykstu pas jus tokiu metu, kai Lietuvos visuomenė po ilgo kančios,…

Apginkime Joną Paulių II-ąjį

Autorius Michał Karnowski Šaltinis laikmetis.lt, 2023 04 03   Jie manė, kad prieš Bažnyčią panaudota sunkioji artilerija paruošė dirvą galutiniam taikiniui –…