Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Popiežiaus šv. Jono Pauliaus II išrinkimo sukaktis
Popiežius šv. Jonas Paulius II

Popiežiaus šv. Jono Pauliaus II išrinkimo sukaktis

Šaltinis Vatican News, 2023 10 12

 

Ketvirtadienį, spalio 12 d., Romoje prasidėjo šv. Karolio Wojtyłos – popiežiaus šv. Jono Pauliaus II –išrinkimo Romos vyskupu ir popiežiumi 45 metinių minėjimai: Eucharistijos šventimas Šv. Petro bazilikoje, koncertas Didžiojoje M. Marijos bazilikoje ir kiti renginiai Šv. Stanislovo bažnyčioje Romoje, įskaitant susitikimą su garsiu fotografu Arturo Mari, beveik 27 metus iš arti lydėjusiu ir įamžinusiu Jono Pauliaus II, po mirties praminto „didžiuoju“, popiežystę.

Krokuvos arkivyskupą kardinolą Karolį Wojtyłą į apaštalo šv. Petro įpėdinio Romoje sostą išrinko antroji 1978 m. konklava – kardinolų susirinkimas popiežiui išrinkti. Pirmoji tų metų konklava popiežiumi išrinko Venecijos patriarchą pal. Albino Luciani, kuris pasivadino Jonu Pauliumi I, šitaip norėdamas pagerbti dviejų didžiųjų XX a. popiežių – šv. Jono XXIII ir šv. Pauliaus VI – atminimą, kartu apibrėžti pamatinę savo pontifikato kryptį: drąsinti Bažnyčios kelionę Vatikano II Susirinkimo pramintu atsinaujinimo keliu. Po mėnesio, nelauktai mirus pal. Jonui Pauliui I, nauja konklava į jo vietą 1978 m. spalio 16 d. išrinko 58 m. kardinolą Karolį Wojtyłą, Krokuvos arkivyskupą.

Ir jis, pasirinkdamas Jono ir Pauliaus vardus, pasiuntė aiškią žinią, kad ves Visuotinę Bažnyčią ta pačia pirmtakų dvasia: raginimu nebijoti atverti duris Kristui semiantis iš Vatikano II Susirinkimo mokymo lobyno.

Iškilmėse Romoje dalyvaus Vyskupų sinodo XVI generalinės asamblėjos tėvai ir motinos, Lenkijos valstybės vadovai ir Italijos lenkų bendruomenės atstovai. Spalio 16-osios rytą, 7.15 val., kardinolas Marekas Jędraszewskis, dabartinis Krokuvos arkivyskupas, aukos Mišias prie šv. Jono Pauliaus II kapo altoriaus Vatikano bazilikoje, o pavakare, 18 val., Šv. Petro aikštėje rengiama maldos vigilija, minint istorinį momentą, kai popiežiumi išrinktas Karolis Wojtyła – Jonas Paulius II – pirmą kartą iš Vatikano bazilikos balkono suteikė palaiminimą Urbi et Orbi – Romos miestui ir visam pasauliui. (SAK / Vatican News)