Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Šv. Jonas Paulius II toliau mus ragina atverti duris Kristui
Jonas Paulius II Vatikano bazilikos balkone išrinkimo popiežiumi dieną 1978 m. spalio 16 d.

Šv. Jonas Paulius II toliau mus ragina atverti duris Kristui

Šaltinis Vatican New, 2023 10 16

 

Raginimas nebijoti atverti durų Kristui tebeaidi. Šv. Jono Pauliaus II popiežystės, vienos ilgiausių istorijoje, žinia tebėra girdima, sako buvęs jo asmeninis sekretorius, dabar 84 metų kardinolas S. Dziwiszas, Krokuvos arkivyskupas emeritas.

Anot kardinolo, apie Jono Pauliaus II – Karolio Wojtyłos – mokymo aktualumą liudija gausūs tikinčiųjų susibūrimai prie jo kapo Vatikano bazilikoje, jo vardo šventovėje Krokuvoje, Vadovicuose ir Kalvarijoje ir visose jį menančiose vietovėse.

Stanisławas Dziwiszas ir Jonas Paulius II (@Vatican_Media)

Kardinolas pokalbyje su Vatikano radiju Karolio Wojtyłos išrinkimo popiežiumi 45-ųjų metinių išvakarėse sakė, kad Jono Pauliaus II mokymas ir gyvenimo būdas gali įkvėpti jaunimą, tačiau svarbu, kad jo mokymas būtų pristatomas nūdienos jaunimui suprantama kalba.

Anot S. Dziwiszo, Vyskupų sinodo apie sinodinį procesą fone verta prisiminti Jono Pauliaus II palikimą. „Manau jog neperdėtai galima tvirtinti, kad sinodo apie sinodiškumą šaknys glūdi toliaregiškojo Jono Pauliaus II vizijoje vertinti ir plėsti pasauliečių vaidmenį Bažnyčios gyvenime. Jis buvo atviras dialogui su įvairiomis, ne būtinai krikščionybei draugiškomis, sferomis, atidžiai klausėsi ką pasaulis gali pasakyti Bažnyčiai.“

„Popiežius šv. Jonas Paulius II taip pat šiandien pasaulyje skleidžia taiką ir viltį. Jis tebekalba mums. Žmonės toliau jo klausosi, ieško jo dvasinės draugystės. Šv. Karolis Wojtyła matė ir patyrė daug blogo, išgyveno karo ir totalitarinių sistemų pasekmes, kentėjo su silpnaisiais, buvo bebalsių balsas ir jų gynėjas, sąmyšių akivaizdoje žadino žmonių viltį. Jis liudijo Kristaus meilę ir Evangelijos, kuri kintančiame pasaulyje yra nekintanti, jėgą. Esu įsitikinęs, – pasakė kardinolas S. Dziwiszas, – kad popiežiaus Jono Pauliaus II raginiams nebijoti atverti Kristui duris šiandien gali nuskambėti dar stipriau ir galingiau.“

1978 m. spalio 16 d. pavakare S. Dziwiszas, 58 m. Karolio Wojtyłos, Krokuvos arkivyskupo, išrinkimo popiežiumi momentu buvo Šv. Petro aikštėje ir su daugybe kitų popiežiaus rinkimų rezultatų laukusių žmonių pamatė virš Siksto koplyčios stogo pakilusius baltys dūmus – konklavos ženklą romiečiams, kad rinkimai baigėsi: išrinktas naujas Romos vyskupas ir popiežius – Visuotinės Bažnyčios ganytojas.

„Suvirpėjo širdis pamačius baltus dūmus, o kai nuo bazilikos balkono buvo praneštas išrinktojo vardas Carolum (lot. Karolį), viskas pasidarė aišku“. „Ši akimirka amžiams įsispaudė širdyje. Didžiavausi ir buvau laimingas“, – dalijosi įspūdžiais S. Dziwiszas, kuris nuo 1966 m., kaip asmenis sekretorius, Krokuvoje lydėjo kardinolą Karolį Wojtyłą ir Romoje – Joną Paulių II nuo jo išrinkimo popiežiumi iki mirties 2005 m. (SAK / Vatican News)