Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Šv. Jonas Paulius II: „Nebijokite Kristaus“
Ugnės Žilytės sukurtas Lietuvos pašto ženklas šv. Jonui Pauliui II.

Šv. Jonas Paulius II: „Nebijokite Kristaus“

Šaltinis Bernardinai.lt, 2023 10 22

 

Nuo 2014 m. spalio 22 d. pradėta minėti šv. popiežiaus Jono Pauliaus II liturginė šventė. Liturginio kalendoriaus data primena istorinę dieną šv. Karolio Wojtylos – Jono Pauliaus II – gyvenime: naujojo Romos vyskupo ir popiežiaus Visuotinės Bažnyčios ganytojo tarnystės oficialią pradžią 1978 metų spalio 22-ąją. Tą dieną šventasis popiežius pasiuntė į pasaulį stulbinamą žinią, paragindamas „nebijoti Kristaus… kuris turi amžinojo gyvenimo žodžius“, „nebijoti atverti Kristui duris“. Šis šventojo raginimas tapo popiežiaus tarnystės, o dabar jau ir jo šventumo šūkiu. „Nebijokite Kristaus“, šventasis popiežius taip kreipėsi ir į Lietuvos jaunimą, lankydamasis Lietuvoje 1993 metais.

Popiežius šv. Jonas Paulius II Šiluvoje 1993 m., Kauno arkivyskupijos nuotrauka

Broliai seserys! Nebijokite priimti Kristaus ir paklusti Jo valdžiai! Padėkite popiežiui ir visiems, kurie nori tarnauti Kristui ir, padedami Kristaus valdžios, tarnauti žmogui ir visai žmonijai! Nebijokite! Atverkite, plačiai atverkite Kristui duris! Atverkite jo išganingai valdžiai valstybių, ekonominių ir politinių santvarkų, įvairių kultūros sričių, civilizacijos ir išsivystymo sienas. Nebijokite! Kristus žino, „kas yra žmoguje“. Tik jis tai žino! (…) Leiskite, prašau jūsų, meldžiu nuolankiai ir su pasitikėjimu, leiskite Kristui prakalbėti į žmogų. Tik jis turi gyvenimo žodžius, taip, amžinojo gyvenimo.“

Popiežius Jonas Paulius II visą sąmoningą gyvenimą tarnavo Bažnyčiai, pradedant gimtąja Lenkija, kur buvo įšventintas kunigu ir konsekruotas vyskupu Krokuvoje, paskui Romoje, kaip pal. Pauliaus VI paskirtas kardinolas, ir nuo 1978 metų kaip popiežius.

Šv. Jono Pauliaus II tarnystė tęsėsi nepaprastai ilgai, apėmė istorinį vos ne trijų dešimtmečių laikotarpį, kurio metu jis Visuotinę Bažnyčią įvedė į trečiąjį krikščionybės tūkstantmetį, Kristaus vardu paragindamas „irtis į gilumą“.

Pačioje tarnystės pradžioje šv. Jonas Paulius II save pavedė ypatingai Dievo Motinos globai, prisimindamas taip pat Aušros Vartų Gailestingumo Motiną, ir paliudijo išskirtinį dėmesį lietuviams, pasiųsdamas ypatingą padrąsinimo žinią, kurią 1978 metų spalio 22 dieną pats ištarė lietuviškai. Dabar tai yra ne tik ypatingas, bet ir amžinas šv. Jono Pauliaus II padrąsinimas lietuviams: „Būkite laimingi ir ištikimi Kristui!“