Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Keli štrichai monsinjoro Alfonso Svarinsko portretui
Kun. A.Svarinskas Mordovijos lageryje antrojo įkalinimo metais Chruščiovo "atlydžio" laikais. 1960 m.

Keli štrichai monsinjoro Alfonso Svarinsko portretui

Autorius dr. Ramunė Butkevičiūtė - Jurkuvienė  Šaltinis XXI amžius, Nr.20 (1321), 2005 03 10   Sausio 21 dieną monsinjorui Alfonsui Svarinskui…

Read more about the article Sielovada sovietiniame lageryje
1988 metais kun. A.Svarinską aplankė disidentas, "Alma Mater" leidinio redaktorius ir leidėjas Povilas Pečeliūnas

Sielovada sovietiniame lageryje

Autorius Julė Kilčiauskienė  Šaltinis XXI amžius,  Nr.97 (1300), 2004 12 24 "Štai pirmas vakaras, kai brolis neturi / net savo…

Toks buvo mūsų lagerio vyskupas

Autorius Mons. Alfonsas Svarinskas Šaltinis XXI amžius, Nr. 98, 2020 12 22   Perskaičius V. Spenglos straipsnį apie vysk. Pranciškų Ramanauską, prieš…