Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Nepataisomasis. Monsinjoro Alfonso Svarinsko atsiminimai. II dalis

Nepataisomasis. Monsinjoro Alfonso Svarinsko atsiminimai. II dalis

Autorius Mons. Alfonsas Svarinskas
Šaltinis Leidykla „Naujasis lankas“ Kaunas, 2018

 

Šioje atsiminimų knygoje nepailstantis kovotojas už tikėjimą ir Lietuvos laisvę, rezistentas monsinjoras Alfonsas Svarinskas aprašo savo gyvenimo laikotarpį nuo 1965 iki 1988 metų. Tai antroji jo atsiminimų dalis, pasakojanti apie jo tarnystę Bažnyčiai ir Tėvynei dirbant keturiose parapijose – Miroslave, Kudirkos Naumiestyje, Igliaukoje ir Viduklėje, – trečiąjį suėmimą ir kalinimą iki tremties į Vakarus.

Per autoriaus gyvenimo įvykius atsiskleidžia Katalikų Bažnyčios gyvenimo realijos okupuotoje Lietuvoje.