Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Lietuviai švenčia Šventojo Juozapato metus
t. dr. Pavlo (Mychailas Krečunas) OSBM Šventojo Petro bazilikoje prie Šventojo Juozapato palaikų. Nuotrauka iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Lietuviai švenčia Šventojo Juozapato metus

Autorius dr. Aldona Vasiliauskienė
Šaltinis Šiaulių kraštas, 2023 04 15
2023 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Šventojo Juozapato metais – praėjo 400 metų nuo kankiniškos Juozapato mirties.
1643 m. Juozapatą popiežius Urbonas VIII paskelbė palaimintuoju, o 1867 m. popiežius Pijus IX – šventuoju. Tai vienintelis ukrainietis – Rytų (graikų) apeigų katalikas (arba unitas) – Popiežiaus paskelbtas šventuoju. 1963 m. šv. Juozapato palaikai perlaidoti Šventojo Petro bazilikoje, dešinėje navoje, Šv. Bazilijaus Didžiojo altoriuje.

Šventojo Juozapato gyvenimas glaudžiai susietas su Lietuva, Vilniumi. Būsimasis šventasis – Ivanas Kuncevičius – šešiolikos metų (1596 m.) iš Voluinės Volodymyro, kur jis 1580 m. gimė, atvyko į Vilnių mokytis pirklio amato. Augo tikinčių tėvų šeimoje, tad buvo giliai religingas. Neatsitiktinai jį giliai sujaudino 1604 m. gegužės 10–12 d. (tris dienas) Vilniuje vykę renginiai, iškilmingai sutinkant popiežiaus Klemenso VIII brevę, kuria Lietuvoje ir Lenkijoje buvo leista švęsti šv. Kazimiero (Karalaičio Kazimiero, 1458–1484) šventę. Tai pagreitino Ivano Kuncevičiaus apsisprendimą stoti į vienuolyną (1604), kur jis pasirinko vienuolinį Juozapato vardą.

Apie šventąjį Juozapatą ir jo (kartu su Veljaminu Rutskiu) 1617 m. įkurtą Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną ne kartą kalbėta buvusiame Šiaulių universitete ir buvusioje Bazilionų vidurinėje mokykloje organizuotose tarptautinėse mokslinėse konferencijose „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“ bei susitikimuose su ukrainiečiais mokslininkais, vienuoliais bazilijonais. Tad Šiaulių kraštui šventojo Juozapato bei Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino vardai yra žinomi ir Lietuvoje paskelbtieji Šventojo Juozapato metai nėra netikėtumas.

Jubiliejinių metų pradžia

Dera pastebėti, kad jubiliejiniai Šventojo Juozapato metai Vilniaus Švč. Trejybės graikų (rytų) apeigų katalikų bažnyčioje iškilmingomis šv. Mišiomis pradėti jau 2022 m. lapkričio 6 d. Šv. Mišias aukojo aukojo 19 dvasininkų iš Ukrainos, Romos, Estijos, Vengrijos, Lenkijos ir Lietuvos. Iškilmingoje šventėje paskelbiant jubiliejinius Šventojo Juozapato metus meldėsi apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivyskupas dr. Petaras Antuanas Rajičas, Vilniaus arkivyskupas dr. Gintaras Grušas ir vysk. augzilijaras Darius Trijonis, Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyne besidarbuojantys trys kunigai: vienuolyno igumenas (vyresnysis) t. Mykalojus (Ruslanas Kozelkivskis) OSBM, t. Tadas (Volodymyras Godovanecas) OSBM ir t. Mykalojus (Ruslanas Mykosovskis) OSBM.

Jubiliejiniais metais numatyta kuo plačiau skleisti žinias apie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną ir jo įkūrėją šventąjį Juozapatą bei vienuolius bazilijonus: organizuoti konferencijas, specialius šventajam Juozapatui skirtus skaitinius, į lietuvių kalbą verčiama t. dr. Pavlo (Mychailo Krečuno) OSBM knyga „Šventasis Juozapatas“, išleisti bukletus, skirtus Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui ir šv. Juozapatui, šiuos vardus garsinti Marijos radijo ir kitose radijo bei televizijos laidos. Numatyta ir daug kitų svarbių darbų, o tarp jų –naujojo šv. Juozapato paveikslo (autorius Igoris Kistečok) maldinga ir švietėjiška piligrimystė po Lietuvos bažnyčias.

Į šventę iš Vengrijos atvyko t. dr. Pavlo (Mychailas Krečunas) OSBM, ne kartą lankęsis Lietuvoje, Šiauliuose, dalyvavęs Bazilionų mokykloje susitikime su moksleiviais. Jis 2010 m. Jono Pauliaus II katalikų universitete Liubline apgynė daktaro disertaciją „Šventasis Juozapatas Kuncevičius (1580–1623) tikėjimo liudytojas religinių kontraversijų epochoje“, o 2013 m. bazilijonų leidykla „Misionierius“ (Lvovas) tokiu pačiu pavadinimu išleido monografiją, kuri buvo pristatyta ir Bazilijonų mokykloje. 2022 m. sausio 21 d. kunigas buvo paskirtas į vienuolyną Budapešte, atnaujinti Šv. Stepono provincijos vienuolinį gyvenimą ir tarnauti vengrų tautai.

Kunigas Pavlo OSBM

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (direktorė dr. Vida Montvydaitė), šventojo Juozapato metams nutarė išversti į lietuvių kalbą ir išleisti kunigo Pavlo monografiją (autoriaus sutrumpintą versiją), kad su šventuoju Juozapatu plačiai galėtų susipažinti lietuviai.

Pateiksime biografinių duomenų apie pirmosios monografijos apie šventąjį Juozapatą autorių t. dr. Pavlo (Mychailą Krečuną) OSBM.

Monografijos apie šventąjį Juozapatą autorius – t. kun. dr. Pavlo (Mychailas Krečunas) OSBM

T. Pavlo (Mychailas Krečunas) OSBM gimė 1979 m. birželio 12 d. Užkarpatės srities Iršavskio r. Bilkų kaime.

Būsimasis kunigas mokėsi Bilkų trimetėje pradžios mokykloje. Vidurinį mokslą baigė 1996 metais Lvovo srityje Červonograde prie bazilijonų vienuolyno.

1996 m. birželio 22 d. įstojo į bazilijonų vienuolyną Užkarpatėje (Malaja Bereznia). 1998 m. sudėjo pirmuosius laikinus įžadus.

1998–1999 m. t. Pavlo mokėsi vienuolių bazilijonų Filosofijos – teologijos studijų institute Zoločeve (Lvovo sritis). 1999–2005 m. Filosofiją – teologiją studijavo Aukštojoje dvasinėje seminarijoje Peremyšlyje (Lenkija).

Amžinuosius įžadus sudėjo 2004 m. gegužės 2 d. 2004 m. rugsėjo 19 d. Bučačyje vyskupo Irinėjaus (Ihorio Byliko) OSBM (Bučačo vyskupijos vyskupas) buvo įšventintas į diakonus, o 2005 m. birželio 9 d. Imstyčeve (Užkarpatė) vyskupas Milanas Šašikas įšventino į kunigus.

2005 m. t. Pavlo (Mychailas Krečunas) OSBM pradėjo daktarato studijas Jono Pauliaus II katalikų universitete Liubline (LKU), kurias užbaigė 2010 m. apgindamas disertaciją „Šventasis Juozapatas Kuncevičius (1580–1623) tikėjimo liudytojas religinių kontraversijų epochoje“. Darbo vadovas šio universiteto profesorius habil. dr. Kristupas (Kšištofas) Lesnevskis. Recenzentais buvo t. Jaroslavas Moskaliukas (LKU) ir Andžejus Gil (Rytų Europos institutas Liubline). Recenzentai ir komisija buvo vieningos nuomonės – suteikti t. Pavlo (Mychailui Krečunui) OSBM teologijos daktaro iš ekumenizmo srities mokslinį laipsniį.

Minint Šventojo Juozapato palaikų perlaidojimo Vatikane, Šventojo Petro Bazilikoje 50-metį, Lvove veikianti leidykla „Misionierius“ išleido t. Pavlo (Mychailui Krečunui) OSBM daktaro disertaciją – mokslinę monografiją ir jos pirmasis pristatymas vyko Romoje, tėvų bazilijonų Generaliniame name 2013 m. lapkričio 25 d. Vėliau monografija buvo pristatyta įvairiose Ukrainos vietose. Galima pasigirti, kad su šia knyga buvo supažindinta Bazilionų mokyklos bendruomenė bei renginyje dalyvavę Šiaulių universiteto atstovai.

Apsigynęs disertaciją, t. Pavlo (Mychailas Krečunas) OSBM 2010 m. sugrįžo dirbti į atnaujintą Šv. Mikalojaus provinciją Ukrainoje. Reikia pasakyti, kad Ukrainoje yra dvi vienuolių bazilijonų provincijos: Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincija (jos centras Lvovas, šiai provincijai priklauso ir Vilniaus bazilijonai) ir Šventojo Mykalojaus provincija (jai priklauso Užkarpatėje esantys bazilijonų vienuolynai: Boroniavo, Imstyčevo, Malyj Bereznyj, Mukačevo…). Vienuolinę tarnystę t. Pavlo pora metų įgyvendino Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo Boroniavo vienuolyne.

2012 m. vasario 15 d. Šv. Mykalojaus provincijos kapitula t. Pavlo (Mychailą Krečuną) OSBM išrinko provincijos patarėju, 2016 m. vasario 11 d. šioms pareigoms išrinktas antrą kartą. Šv. Mikalojaus provincijos patarėju dirbo iki 2020 m. vasario 12 d. Išrinktas provincijos patarėju t. Pavlo (Mychailas Krečunas) OSBM darbavosi Šv. Mikalojaus vienuolyne Mukačeve.

2016 m. kovo 31 d. t. Pavlo (Mychailas Krečunas) OSBM buvo paskirtas Imstičevo Šv. arkangelo Mykolo vienuolyno igumenu (vyresniuoju) ir parapijos klebonu.

Pavlo (Mychailas Krečunas) OSBM džiaugiasi, kad pavyko restauruoti vienuolyną, bažnyčią, koplyčią., sutvarkyti vienuolyno aplinką, automatizuoti varpų skambesį. Br. Robertas Lenivas OSBM yra sukūręs 12 minučių televizijos laidą, apie šį vienuolyną, jo igumeną t. dr. Pavlo (Mychailą Krečuną) OSBM bei jo atliktus darbus. Taip pat televizijos laida ukrainiečių kalba sukurta apie šventąjį Juozapatą.

2020 m. kovo 10 d. Šv. Mikalojaus provincinė kapitula paskyrė į Maloberezniansko Šv. Mykalojaus vienuolyną, aptarnauti parapiją. Iškilus būtinybei 2021 m. vasario 19 d. paskyrė aptarnauti parapiją prie Mukačevo Šv. Mykalojaus vienuolyno.

2022 m. sausio 21 d. t. dr. Pavlo (Mychailas Krečunas) OSBM buvo paskirtas į vienuolyną Budapešte, atnaujinti Šv. Stepono provincijos vienuolinį gyvenimą ir tarnauti vengrų tautai. Pagal galimybę tarnauja ukrainiečiams emigrantams Budapešte: aukoja šv. Mišias, veda rekolekcijas. 2022 m. padėjo tėvams Bazilijonams Lenkijoje (Vingoževas, Gižickis, bei Bani Mazurski ir Kruklianki kaimuose), Olštine patarnauja seserims Tarnaitėms.

T. Pavlo (Mychailas Krečunas) OSBM dirbo ir pedagoginį darbą: 2011–2022 m. dėstė Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – teologijos studijų bazilijonų institute Briuchovičiuose (netoli Lvovo), 2011–2022 m. Šventosios Dvasios aukštojoje dvasinėje seminarijoje ir Teologijos mokslų institute Gorodke (Chmelnicko sritis); 2021–2022 m. – Švč. Jėzaus Širdies aukštojoje dvasinėje seminarijoje (Kijevo sritis, Vorzelis). Gyvendamas Vengrijoje, vykstant karui, paskaitoms į Ukrainą neturi galimybių nuvykti, tad pedagoginio darbo buvo priverstas atsisakyti.