Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Šv. Juozapato Kuncevičiaus kanonizacijos 150 m. – malda už krikščionių vienybę

Šv. Juozapato Kuncevičiaus kanonizacijos 150 m. – malda už krikščionių vienybę

Šaltinis Vatikano radijas, 2017 04 24

 

Piligrimystė Vatikane, minint Šv. Juozapato Kuncevičiaus kanonizacijos 150-ąsias metines.  Joje dalyvauja ukrainiečiai iš visų pasaulio šalių – tiek iš vis dar konflikto draskomos gimtosios Ukrainos, tiek iš diasporos, liudijant krikščionių vienybę. Iškilmių kulminacija įvyks po sekmadienio Liturgijos. Ją Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovas, Kijevo ir Haličo Didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas aukos Šv. Petro bazilikoje prie didžiojo altoriaus: pasibaigus Liturgijai piligrimai susirinks maldai prie Šv. Juozapato kapo. Taip pagerbiamas XVI a. Ukrainos kankinys, pašventęs savo gyvenimą vardan vienybės. Tikimasi, kad jubiliejinėse iškilmėse dalyvaus apie 6000 žmonių.

Vatikano radijui duotame interviu arkivyskupas S. Ševčiukas priminė, kad Rytų katalikų bažnyčios turi ypatingą misiją – būti krikščionių vienybės skleidėjais. Šio vyskupo kankinio šventumas liudija svarbią žinią: visi krikščionys turi melstis, dirbti, ir, jei reikia – net mirti, kad būtų atkurta matoma ir pilnutinė Kristaus Bažnyčios vienybė.

Kiek svarbi ši žinia šiandien, kai popiežius kalba apie „kraujo ekumenizmą“? Pasak arkivyskupo, kankinių ekumenizmas mums leidžia suprasti, kad pasidalijimai, kurie egzistuoja tarp Bažnyčių, dangaus nesiekia, nes kankinys yra amžinojo gyvenimo liudytojas. Šv. Juozapatas buvo kankinys dėl Bažnyčios vienybės.

Piligrimai švęs bizantinio rito liturgiją prie Konfesijų altoriaus – popiežius suteikė išskirtinę privilegiją, nes prie šio altoriaus, esančio virš Šv. Petro kapo, aukoti Mišias gali tik popiežius. Tad taip pabrėžiama, koks svarbus Šv. Juozapato liudijimas, raginant visus melstis už krikščionių vienybę. Bus meldžiamasi ir už taiką Ukrainoje, Bažnyčių Ukrainoje vienybę, nes Ukrainoje šis pasidalijimas tarp katalikų ir ortodoksų ypač skaudus – jis dalija pačią tautos širdį. Tikrai taikai pasiekti visų pirma reikia vienybės tarp krikščionių, mano arkivyskupas Ševčiukas.

Paklaustas apie dabartinę situaciją Ukrainoje, arkivyskupas sako, kad praeityje jau ne kartą pasirašytos paliaubos, tačiau jų nebuvo laikomasi. Tauta kenčia, ypač zonoje, kuri vadinama „pilkąja“ – čia tęsiasi kovos, žmonės tarsi įkalinti: niekas negali išeiti net nusipirkti maisto, čia nepasiekia tarptautinė pagalba. Kasdien „Carito“ savanoriai rizikuoja gyvybėmis, kai šalia vykstant sprogimams,  jie bando nešti duoną čia esantiems žmonėms. Todėl arkivyskupas kviečia visus melstis už taiką, vienybę, santarvę, visų pirma tarp Kristaus mokinių.