Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Kun. Stasys Yla: „Juo arčiau Golgotos, juo arčiau prisikėlimo“
Kauno kunigų seminarijos alumnai, pirmas iš dešinės – Stasys Yla, šalia – Vytautas Balčiūnas.1930 m. Kauno arkivyskupijos muziejaus nuotrauka

Kun. Stasys Yla: „Juo arčiau Golgotos, juo arčiau prisikėlimo“

Autorius Irena Petraitienė
Šaltinis bernardinai.lt, 2013 01 09