Lietuvos vaikų šventumo garsas

Read more about the article Ar užmirštas, ar neatrastas pirmasis lietuvių profesionalus filosofas Pranas Kuraitis?
Šveicarijoje studijavę Kauno inteligentijos atstovai. Pirmoje eilėje pirmas kairėje – prof. Kazys Pakštas, viduryje – prof. Vincas Mykolaitis-Putinas, antroje eilėje iš kairės antras – prof. Stasys Šalkauskis. Maironio lietuvių literatūros muziejaus nuotrauka

Ar užmirštas, ar neatrastas pirmasis lietuvių profesionalus filosofas Pranas Kuraitis?

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2023 10 17   Kažin ar dabartinei katalikų inteligentų kartai galėtų būti negirdėtas profesoriaus prel. Prano…

Read more about the article Kun. Stasys Yla: „Juo arčiau Golgotos, juo arčiau prisikėlimo“
Kauno kunigų seminarijos alumnai, pirmas iš dešinės – Stasys Yla, šalia – Vytautas Balčiūnas.1930 m. Kauno arkivyskupijos muziejaus nuotrauka

Kun. Stasys Yla: „Juo arčiau Golgotos, juo arčiau prisikėlimo“

Autorius Irena Petraitienė Šaltinis bernardinai.lt, 2013 01 09       Sukako 105 metai, kai 1908-aisiais gimė kun. prof. Stasys Yla,…