Lietuvos vaikų šventumo garsas

You are currently viewing Buvusios ir likusios relikvijos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje Skapiškyje
Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos klebonas kun. lic. Albertas Kasperavičius prie Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo. Klebonas rankose laiko buvusią centriniame altoriuje įmūrytą atminimo lenta, liudijančia bažnyčios, atgautos parapijai, atšventinimo datą „1858“

Buvusios ir likusios relikvijos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje Skapiškyje

Autorius Dr. Aldona Vasiliauskienė
Šaltinis Lietuvos aidas, 2018 10 10